logo

Carlotta - the museum database

Utgård, Karl Albert :: person

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1005
  Location:
  Fiskhamnen, Göta älv, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1920-talet [troligen]
  Person:
  Göteborgs Stads Fiskhamn, Utgård, Karl Albert
 2. Thumbnail
  bild
  Identity:
  Fotou.nr_0_1005
  Time:
  1920-talet [troligen]
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:6316
  Location:
  Bläsgatan 6-10, Göteborg, Majorna, Majornas 4 rote, nr 10, 9 Bb, 9 Ca, Sverige
  Time:
  1939
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11718
  Location:
  Göteborg, Göteborgs hamn
  Time:
  1930-09-27
  Person:
  okänd, Utgård, Karl Albert
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11722
  Location:
  Allmänna Vägen 41, Göteborg, Majorna, Majornas 2 rote, nr 65, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11723
  Location:
  Allmänna Vägen 41, Göteborg, Majorna, Majornas 2 rote, nr 65, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11724
  Location:
  Bangatan, Göteborg, Majornas 3 rote, nr 109 A, Stigberget, Sverige
  Time:
  1936
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11725
  Location:
  Bangatan, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11726
  Location:
  Änggården, Botaniska trädgården, Göteborg, Sverige
  Person:
  Frulli, Gioacchino [avser statyn], Utgård, Karl Albert
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11728
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Sverige
  Time:
  1935
  Person:
  Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka, Utgård, Karl Albert
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11729
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Sverige
  Time:
  1935
  Person:
  Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka, Utgård, Karl Albert
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11730
  Location:
  Drottningtorget, Drottningtorget 2, 3-4 [t.h.], Göta Källare [t.v.], Göteborg, Hotell Eggers [t.h.], Kvarnbron, Nordstaden, Norra Hamngatan [i fonden], Norra Hamnkanalen, Posthuset, Slussplatsen [t.v.], Sverige
  Time:
  1939-06-24 [ca]
  Person:
  Hotel Eggers, Hotel Göta Källare, Utgård, Karl Albert
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11731
  Location:
  Djurgårdskyrkogården, Ekedalsgatan, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Masthuggskyrkan, Utgård, Karl Albert
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11732
  Location:
  Fiskhallen, Fiskhamnen, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1934
  Person:
  Göteborgs Stads Fiskhamn, Utgård, Karl Albert
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11733
  Location:
  Fräntorpsgård, Göteborg, Sävenäs, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11734
  Location:
  Carnegieska bruken, Carnegieska bruket, Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Klippan, Majorna, Sverige
  Time:
  1935-11-08
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11735
  Location:
  Banehagsgatan [?], Gamla Älvsborg, Göteborg, Klippan, Majorna, Sverige
  Time:
  1935-11-08
  Person:
  Hallgren, E., Utgård, Karl Albert
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11736
  Location:
  Gamlestaden, Göteborg, Sverige
  Time:
  1934 [1933?]
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11737
  Location:
  Gamlestaden, Gamlestadens fabriker, Gamlestadsbron, Göteborg, Kristinedals norra flygel, Säveån, Sverige
  Time:
  1934
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11738
  Location:
  Gårda, Göteborg, Gubbero, Kobbarnas Väg, Sverige
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11739
  Location:
  Gårda, Göteborg, Gubbero, Kobbarnas Väg, Sverige
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11740
  Location:
  Göteborg, Guldheden, Olssons trädgård, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11741
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11742
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11743
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11744
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11745
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11746
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige, Tingstadsvassen
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11747
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige, Tingstadsvassen
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11748
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11749
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Hisingsbron, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11750
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11751
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11752
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11753
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11754
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11755
  Location:
  Götaälvbron, Göteborg, Gullbergsvass, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11757
  Location:
  Göta älv, Götaverken, Göteborg, Göteborgs hamn, Inom Vallgraven, Lundbyvassen, Skeppsbrokajen, Skeppsbron, Sverige, Träpiren
  Time:
  1935
  Person:
  Götaverken, Utgård, Karl Albert
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11758
  Location:
  Göta älv, Göteborg, Göteborgs hamn, Inom Vallgraven, Skeppsbrokajen, Sverige
  Time:
  1935
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11759
  Location:
  Amerikaskjulet, Andréegatan, Göteborg, Göteborgs hamn, Majorna, Masthugget, Stigbergskajen, Sverige
  Time:
  1934-11
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11760
  Location:
  Göta älv, Götaverken, Göteborg, Lundbyvassen, Majorna, Masthugget, Nordstaden, Packhusplatsen, Skeppsbron, Stenpiren, Stora Bommen, Stora Bommens bro, Sverige, Träpiren, Tullpackhuset
  Time:
  1935
  Person:
  Götaverken, Masthuggskyrkan, Utgård, Karl Albert
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11761
  Location:
  Brämaregården, Göta älv, Göteborg, Göteborgs hamn, Inom Vallgraven, Lundbyvassen, Ramberget, Skeppsbrokajen, Skeppsbron, Stenpiren, Sverige
  Time:
  1936
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11762
  Location:
  Göteborg, Hedlunds Park, Slätta Damm [parti av], Sverige, Tolered, Tuve
  Time:
  1939
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11763
  Location:
  Göteborg, Hedlunds Park, Slätta Damm [parti av], Sverige, Tolered, Tuve
  Time:
  1939
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11764
  Location:
  Göteborg, Hedlunds Park, Slätta Damm [parti av], Sverige, Tolered, Tuve
  Time:
  1939
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11765
  Location:
  Göteborg, Kålltorp, Sverige
  Time:
  1934
  Person:
  Härlanda fängelse [Härlanda. Fasad åt väster], Utgård, Karl Albert
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11766
  Time:
  1936
  Person:
  Ericson, Sigfrid, 1879-1958, Johannebergskyrkan, Utgård, Karl Albert
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11767
  Location:
  Göteborg, Karl Johansgatan, Karl Johansgatan 106, Majorna, Majornas 1 rote, nr. 100, Sverige
  Time:
  1936-10-23
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11768
  Location:
  Göteborg, Karl Johansgatan 100, Majorna, Majornas 1 rote, nr 105, Majornas 1 rote, nr 106, Sverige
  Time:
  1940-talet [troligen]
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11769
  Location:
  Göteborg, Heden, Katolska kyrkan, Kristus konungens kyrka, Parkgatan 14, Stureplatsen, Sverige
  Time:
  1937-10-31
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11770
  Location:
  Göteborg, Heden, Katolska kyrkan, Kristus konungens kyrka, Parkgatan 14, Stureplatsen, Sverige
  Time:
  1937-10-31
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11771
  Location:
  Göteborg, Heden, Katolska kyrkan, Kristus konungens kyrka, Parkgatan 14, Stureplatsen, Sverige
  Time:
  1937-10-31
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11772
  Location:
  Göteborg, Keillers Park, Rambergsstaden, Sverige, vägen
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  GhmD:11773
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1939
  Person:
  Christinae kyrka, Utgård, Karl Albert
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11775
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsportsplatsen, Östra Hamngatan, Sverige
  Time:
  1934
  Person:
  Börjeson, John, skulptör, Utgård, Karl Albert
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11778
  Location:
  Göteborg, Kärralunds herrgård [fasad mot väster], Örgryte, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11779
  Location:
  Göteborg, Kärralunds herrgård [från sydväst], Örgryte, Sverige
  Time:
  1938
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11784
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11785
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936
  Person:
  Utgård, Karl Albert
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:11786
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1936
  Person:
  Utgård, Karl Albert

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.