logo

Carlotta - the museum database

Göteborgs Konstmuseum, Konstmuseet (Göteborg) :: organisation

Object description

Göteborgs konstmuseum, Sveriges ledande museum vad gäller nordisk 1880- och 90-talskonst.

Göteborgs konstmuseum har sitt ursprung i konstavdelningen vid Göteborgs museum (grundat 1861) i Ostindiska huset.

Efter en gåva av grosshandlare Bengt Erland Dahlgren (1809-76; bror till Fredrik Dahlgren) inleddes 1878, under Berndt Lindholm, ett medvetet samlande. Tendensen till nordisk inriktning blev dominerande genom gåvan 1902 av Pontus och Göthilda Fürstenbergs stora samling.

Under Axel Romdahls långa chefstid (1906-47) breddades samlandet. Genom donationer av bl.a. Werner Lundqvist och Gustaf Werner tillfördes museet såväl samtida franska som äldre svenska och utländska verk. Museets chef 1982-90 och 1996-2003 har varit Björn Fredlund (f. 1938).

Visat namn
Göteborgs Konstmuseum; Konstmuseet (Göteborg)
Libris-id
117301
Verksamhetsnamn
Konstmuseet; Göteborgs Konstmuseum
Sakord
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Beskrivning

Göteborgs konstmuseum, Sveriges ledande museum vad gäller nordisk 1880- och 90-talskonst.

Göteborgs konstmuseum har sitt ursprung i konstavdelningen vid Göteborgs museum (grundat 1861) i Ostindiska huset.

Efter en gåva av grosshandlare Bengt Erland Dahlgren (1809-76; bror till Fredrik Dahlgren) inleddes 1878, under Berndt Lindholm, ett medvetet samlande. Tendensen till nordisk inriktning blev dominerande genom gåvan 1902 av Pontus och Göthilda Fürstenbergs stora samling.

Under Axel Romdahls långa chefstid (1906-47) breddades samlandet. Genom donationer av bl.a. Werner Lundqvist och Gustaf Werner tillfördes museet såväl samtida franska som äldre svenska och utländska verk. Museets chef 1982-90 och 1996-2003 har varit Björn Fredlund (f. 1938).

Institutionsnamn
Göteborgs konstmuseum; Göteborgs konstmuseums; Göteborgs konstsmuseum

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.