logo

Carlotta - the museum database

Fotomonopolet Bruce & Co :: organisation

Visat namn
Fotomonopolet Bruce & Co
Verksamhetsnamn
Fotomonopolet Bruce & Co
Sakord
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Tidpunkt - verksamhetsstart
1923
Historik

Fotomonopolet Bruce & Co. bildades av fotograferna Fritz Bruce, Harald Holmqvist och Anders Karnell inför Jubileumsutställningen 1923.

Den 23 januari 1923 upprättades ett avtal mellan styrelsen för Jubileumsutställningen och Fotomonopolet Bruce & Co. Avtalet innebar i korthet att fotograferna fick ensamrätt till fotografering och dokumentering av Jubileumsutställningen inom utställningsområdet. Fotomonopolet använde i huvudsak negativformatet 18 x 24 i dokumentationen.

Fotomonopolet fick även tillåtelse att bedriva rörelse med framkallning och kopiering av amatörfotografier. Jubileumstutställningen skulle tillse att Fotomonopolet fick ett lämpligt område på nöjesfältet där de skulle bedriva en sk. snabbfotografiateljé och likaledes ett område vid huvudentrén avsett för fotografering för säsongs- och andra inträdeskort. Avgiften för ett fotografi av sk. visitkortsformat fick kosta högst 50 öre.

Inredning och övrigt iordningställande av lokalerna som upplåtits till Fotomonopolet,

såsom ledning för vatten och avlopp samt elektiskt ljus skulle fotograferna ensamma stå för. Lokalerna skulle vara färdiga för avsyning av förvaltningsutskottet senast den 1 maj 1923. Efter utställningen slut skulle fotografernas tillhörigheter vara avförda från utställningsområdet före den 1 december 1923.

Land
Sverige
Stad
Göteborg
Arkivreferens - text
Handlingar gällande Fotomonopolet finns på Region och Stadsarkivet i Göteborg. Arkivet Jubileumsutställningen 1923, i serie: E1AA nr 52. 1057.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.