logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmD:12545 :: fotografi

Object description
Skolgården vid Östra Hagaskolan. Den vildvinsbevuxna gymnastikbyggnaden i blickfånget kallas gemenligen för sopphuset. Man delade enl. traditionen ut soppa där under första världskriget. Huset uppfördes år 1865 av byggmästare J. Dähn.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.