logo

Carlotta - the museum database

GM:821 :: svärd

Object description
Svärd med tvåeggad klinga, blånerad och förgylld, ornamentering, rankor av lager- och eklöv, lager och palmkvistar, vapen och troféer, jämte krönta sköldar med Konung Carl XIV Johans namnchiffer samt Sveriges och norges förenade vapen. Fästet av cisilerat brännförgylld brons. Svärdsknappen är fyrkantig med infattad ametist omgiven av rosenstenar (en del saknas), kavel av porfyr med Karla XIV Johans namnschiffer i rosenstenar, (något bortfall i monogrammet.) balja av svart läder med cisilerade och förgyllda beslag.
Dokument - beskrivet i
Konserveringsrapport GM:821, 2017
Inventarienummer
GM:821
Typ av förvärv
gåva
Sakord - vidare term
blankvapen
Sakord - neutral term
svärd
Sakord - snävare term
hederssvärd
Namn - fotograf
Castex, Rodolfo
Namn - förvärvat från
Reuterskiöld, Sigvard, ingenjör
Namn - användning
Reuterskiöld, Casimir
Tidpunkt - fotografering
2008-12-17 [rcx]
Tidpunkt - tillverkning
1821
Tidpunkt - förvärv till museet
1893
Tidpunkt - användning
1821-1848
Signering, påskrift, stämpling
Carl XIV Johans namnchiffer i briljanter
Beskrivning
Svärd med tvåeggad klinga, blånerad och förgylld, ornamentering, rankor av lager- och eklöv, lager och palmkvistar, vapen och troféer, jämte krönta sköldar med Konung Carl XIV Johans namnchiffer samt Sveriges och norges förenade vapen. Fästet av cisilerat brännförgylld brons. Svärdsknappen är fyrkantig med infattad ametist omgiven av rosenstenar (en del saknas), kavel av porfyr med Karla XIV Johans namnschiffer i rosenstenar, (något bortfall i monogrammet.) balja av svart läder med cisilerade och förgyllda beslag.
Historik

Svärdet överlämnades av Karl XIV Johan, vid storläger i Skåne 1821, till dåvarande brigadgeneralen Casimir Reuterskiöld, f. 1770, d. 1848, som deltagit i Sveriges tvenne sista krig, 1808-09 i Finland samt 1813-14 i Tyskland och Norge.

Svärdet skänktes till Göteborgs Museum år 1893 av sonsonen, Ingenjören S. Reuterskiöld.

Utställning - utställd i
Värdefullt, 2016
Utställningsdel - utställd i
Värdefullt, 2016 : Värden
Monterdel - utställd i
Värdefullt, 2016 : Värden : Marknadsvärde
Arkivreferens
B5661 [/neg.nr]; Dnr 939/17
Materialkategori
metall; övrigt material
Material
guldbrons; porfyr; briljanter; läder; ametist
Namn - annan anknytning
Bernadotte, Jean-Baptiste
alt
Land - tillverkning
Sverige
Land - användning
Sverige
Land - förvärvat från
Sverige
Klassifikation OCM (smal)
Metallhantverk (326); Tygmateriel exklusive fordon (713); Yrkesmässig smycketillverkning (306)
Längd (cm)
95 [med balja]; 93,6 [utan balja]; 97 [etui]
Bredd (cm)
13,5 [vid kaveln]
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Belongs to Samling
GM :: Göteborgs Museums samlingar

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.