logo

Carlotta - the museum database

Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska Läroanstalt, Chalmers Tekniska Institut, Chalmerska Slöjdskolan, Chalmerska institutet :: organisation

Object description

1829 öppnades Chalmersska slöjdskolan. I sitt testamente William Chalmers donerade hälften av sin förmögenhet till inrättandet av en "Industrie skole för fattige barn, som lärt sig läsa och skrifwa". Medlen förvaltades av Frimurarbarnhusdirektionen. Från 1835 erhöll den statligt understöd.

1882 infördes namnet Chalmers tekniska läroanstalt (endast tekniska utbildningen i Stockholm fick status av högskola). 1914 ändrades namnet till Chalmers tekniska institut. 1937 uppnåddes full jämställdhet med KTH i Stockholm och namnet ändrades till Chalmers tekniska högskola

 1. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Arkitektur-Byggnadsplanering, Chalmers tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola. Avdelningen för byggnadsplanering
  Location:
  Göteborg, Sverige
 2. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Boberg, Olga
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1887, 1971
 3. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers studentkår
  Location:
  Göteborg, Sverige
 4. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Arkitektur/industriplanering, Chalmers tekniska högskola. Avdelningen för industriplanering
  Location:
  Göteborg, Sverige
 5. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Avdelningen för arkitekturens teori och historia
  Location:
  Göteborg, Sverige
 6. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Avdelningen för bostadsplanering
  Location:
  Göteborg, Sverige
 7. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Avdelningen för husbyggnad, arkitektur
  Location:
  Göteborg, Sverige
 8. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Avdelningen för husbyggnadsteknik
  Location:
  Göteborg, Sverige
 9. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Avdelningen för samhällsplanering
  Location:
  Göteborg, Sverige
 10. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Avdelningen för stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Institutionen för stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Sektionen för arkitektur. Avdelningen för stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Sektionen för arkitektur. Institutionen för stadsbyggnad
  Location:
  Göteborg, Sverige
 11. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Biblioteket, Chalmers tekniska högskolas bibliotek
  Location:
  Göteborg, Sverige
 12. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Centrum för Management i Byggsektorn (CMB)
  Location:
  Göteborg, Sverige
 13. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Centrum för teknikhistoria
  Location:
  Göteborg, Sverige
 14. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Centrum för teknik- och industrihistoria
  Location:
  Göteborg, Sverige
 15. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Forskargruppen för trädgårdskultur
  Location:
  Göteborg, Sverige
 16. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Informationsavdelningen, Informationsavdelningen, Chalmers tekniska högskola, Informationssekretariatet, Chalmers tekniska högskola
  Location:
  Göteborg, Sverige
 17. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Institutionen för arkitektur, form och teknik
  Location:
  Göteborg, Sverige
 18. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers Tekniska Högskola. Institutionen för arkitekturhistoria
  Location:
  Göteborg, Sverige
 19. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Institutionen för byggnadsteknik, byggnadsakustik och byggnadskonstruktion
  Location:
  Göteborg, Sverige
 20. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Institutionen för husbyggnad
  Location:
  Göteborg, Sverige
 21. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Institutionen för industriell organisation
  Location:
  Göteborg, Sverige
 22. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Institutionen för teknik- och industrihistoria
  Location:
  Göteborg, Sverige
 23. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Institutionen för teoretisk fysik
  Location:
  Göteborg, Sverige
 24. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Institutionen för transportteknik
  Location:
  Göteborg, Sverige
 25. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers tekniska högskola. Sektionen för elektroteknik
  Location:
  Göteborg, Sverige
 26. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Chalmers Tekniska Högskola. Teknikens ekonomi och organisation
  Location:
  Göteborg, Sverige
 27. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Ekelöf, professor
  Location:
  Sverige
 28. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Hult, Jan
  Location:
  Göteborg, Sverige
 29. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Jacobson, O. F.
  Location:
  Göteborg, Sverige
 30. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Linde Bjur, Gunilla, 1946-
  Location:
  Sverige
  Time:
  1946-05-24
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  person
  Identity:
  Lindvall, Torgny
  Location:
  Göteborg, Sverige
 32. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Magnusson, Bob
  Time:
  1968, 1994, 2003
 33. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Söderblom, Axel, professor
  Location:
  Sverige
 34. Thumbnail
  Name:
  organisation
  Identity:
  Teknologföreningen CS
  Location:
  Göteborg, Sverige
 35. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Wernstedt, Melchior
  Location:
  Göteborg, Strängnäs, Sverige
  Time:
  1886-08-29 [Strängnäs], 1973-02-01 [Göteborg]
 36. Thumbnail
  Name:
  person
  Identity:
  Zimdal, Helge, 1903-2001
  Time:
  1903-04-27 [Alingsås], 2001-10-03 [Göteborg]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.