logo

Carlotta - the museum database

Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska Läroanstalt, Chalmers Tekniska Institut, Chalmerska Slöjdskolan, Chalmerska institutet :: organisation

Object description

1829 öppnades Chalmersska slöjdskolan. I sitt testamente William Chalmers donerade hälften av sin förmögenhet till inrättandet av en "Industrie skole för fattige barn, som lärt sig läsa och skrifwa". Medlen förvaltades av Frimurarbarnhusdirektionen. Från 1835 erhöll den statligt understöd.

1882 infördes namnet Chalmers tekniska läroanstalt (endast tekniska utbildningen i Stockholm fick status av högskola). 1914 ändrades namnet till Chalmers tekniska institut. 1937 uppnåddes full jämställdhet med KTH i Stockholm och namnet ändrades till Chalmers tekniska högskola

Visat namn
Chalmers Tekniska Högskola; Chalmers Tekniska Läroanstalt; Chalmers Tekniska Institut; Chalmerska Slöjdskolan; Chalmerska institutet
Libris-id
111514
Verksamhetsnamn
Chalmers Tekniska Institut [1914-1937]; Chalmersska Slöjdskolan [1829-1882]; Chalmers Tekniska Läroanstalt [1882-1914 ]; Chalmers Tekniska Högskola [1937-]
Sakord
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Tidpunkt - verksamhetsstart
1829
Beskrivning

1829 öppnades Chalmersska slöjdskolan. I sitt testamente William Chalmers donerade hälften av sin förmögenhet till inrättandet av en "Industrie skole för fattige barn, som lärt sig läsa och skrifwa". Medlen förvaltades av Frimurarbarnhusdirektionen. Från 1835 erhöll den statligt understöd.

1882 infördes namnet Chalmers tekniska läroanstalt (endast tekniska utbildningen i Stockholm fick status av högskola). 1914 ändrades namnet till Chalmers tekniska institut. 1937 uppnåddes full jämställdhet med KTH i Stockholm och namnet ändrades till Chalmers tekniska högskola

Land
Sverige
Stad
Göteborg
Gata/adress - verksamhet
Norra Larmgatan 4 [1829-1869]; Hultmans holme [1829-1869]; Storgatan 43 [1869-1926]; Vasagatan 50 [1907-1926, hela kvarteret Kronoborg]
Institutionsnamn
Chalmers tekniska högskola; Chalmers tekniska institut; Chalmerska slöjdskolan; Chalmerska institutet

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.