logo

Carlotta - the museum database

Atelierteatern :: organisation

Object description
Atelierteatern bildades 1951 som en privatteater. Man spelade från början alla typer av teater men gärna av experimentell och avantgardistisk natur. Under 1960-talet sattes många pjäser upp ur den samtida europeiska dramatiken. 1974 omvandlades teatern till en fri grupp och där efter kom Atelierteatern allt mer specialisera sig på teater för barn och unga. Atelierteatern la ner sin verksamhet under 2010-talet (?).
 1. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Brösten på Tiresias, 1962
 2. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Don Quijote, 1961
 3. Thumbnail
  bild
  Objekt: GTM:4537
  Sakord: bilder, fotografi, föreställningsbild
  Person:
  Atelierteatern, Bergman, Eva, 1945-, Hüttner, Peter, Lord, Barbro, okänd
 4. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GTM:4806:1
  Sakord: bilder, fotografi, föreställningsbild
  Time:
  1963
  Person:
  Atelierteatern, Falk, Jonas, Goude, Svenerik, Larsson, Lars-Åke, Olsson, Berndt, Petterson, Lasse, Segerström, Axel
 5. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GTM:4806:2
  Sakord: bilder, fotografi, föreställningsbild
  Time:
  1963
  Person:
  Atelierteatern, Falk, Jonas, Goude, Svenerik, Johns, Sonny, Larsson, Lars-Åke, Olsson, Berndt, Petterson, Lasse, Segerström, Axel
 6. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GTM:4806:3
  Sakord: bilder, fotografi, föreställningsbild
  Time:
  1963
  Person:
  Atelierteatern, Falk, Jonas, Suharto
 7. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GTM:4806:4
  Sakord: bilder, fotografi, föreställningsbild
  Time:
  1963
  Person:
  Atelierteatern, Falk, Jonas, Johnsson, Sonny, Olsson, Berndt, Suharto
 8. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GTM:4806:5
  Sakord: bilder, fotografi, föreställningsbild
  Time:
  1963
  Person:
  Atelierteatern, Falk, Jonas, Goude, Svenerik, Johns, Sonny, Larsson, Lars-Åke, Petterson, Lasse, Segerström, Axel, Suharto
 9. Thumbnail
  bild
  Objekt: GTM:4810
  Sakord: bilder, fotografi, föreställningsbild
  Time:
  1975-1983
  Person:
  Atelierteatern, okänd
 10. Thumbnail
  bild
  Digital bild: GTM_4537
  Time:
  1969
 11. Thumbnail
  bild
  Digital bild: GTM_4806_1
 12. Thumbnail
  bild
  Digital bild: GTM_4806_2
 13. Thumbnail
  bild
  Digital bild: GTM_4806_3
 14. Thumbnail
  bild
  Digital bild: GTM_4806_4
 15. Thumbnail
  bild
  Digital bild: GTM_4806_5
 16. Thumbnail
  bild
  Digital bild: GTM_4810
 17. Thumbnail
  bild
  Digital bild: GTM_4816_1
 18. Thumbnail
  bild
  Digital bild: GTM_4816_2
 19. Thumbnail
  bild
  Digital bild: Regeln och undantaget, 1967

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.