logo

Carlotta - the museum database

Kristensson, Rolf :: person

Object description

lärare på Sannaskolan 1953-68, skolbibliotekskonsulent vid Göteborgs skolförvaltning och

stadsdelsnämnderna 1968-95. K. har även arbetat mycket med Göteborgs skolmseums samlingar och bl a samlat in

pedagogisk litteratur för museets räkning från Britta Arni, Lars Derevall, Sigvard Gårdmark, Bertil Hansson, Sten

Sjödin, Erik Torslund, Torsten Torstensson m fl. K. har dessutom tagit vara på och så småningom överfört

det omfattande biblioteket hos Göteborgskretsen av Sveriges Lärarförbund.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.