logo

Carlotta - the museum database

GAM:2700 :: spännen, spänne, dosformigt spänne, dosformat spänne

Object description
Dosformigt spänne av vanlig gotlänsk typ. Runinskriften finns på bottenplattan mellan nålhylsan och nålfästet och läses från vänster till höger. "Ötryggr(?) risti"
Inventarienummer
GAM:2700
Fornlämningstyp - förhistorisk tid
lösfynd
Typ av förvärv
köp
Sakord
spännen; spänne; dosformigt spänne; dosformat spänne
Namn - fotograf
Damberg, Stina [2013]; Källström, Magnus, 1964-
Namn - förvärvat från
Ericsson, Johan
Tidpunkt - fotografering
2008-04-24; 2013-04-09
Tidpunkt - förvärv till museet
1897
Arkeologisk period
järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr); vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
Antal
2 [bottenplattan med nålhulsa och fäste sitter inte fast i det diosformiga]
Dekor
släta bandornament vilka de nedsänkta ytorna är ornerade med hål.; rininskrift
Beskrivning
Dosformigt spänne av vanlig gotlänsk typ. Runinskriften finns på bottenplattan mellan nålhylsan och nålfästet och läses från vänster till höger. "Ötryggr(?) risti"
Historik

1923-05-11 fotades och gipsagjutning tagna av apotekare J W Hamner Stochholm

Fil Dr Magnus Källström undesökte runinskriften 2008-04-24 på plats i samlingarna fotade även spännet.

Fyndomständigheter
okänt
Förvärvsomständigheter - till museet
köpt 1897 av herr Joh Ericson som i sin tur köp den av en gårdfariehandlare på Gotland.
Materialkategori
metall
Material
brons; kopparlegering
Land - fyndort
Sverige
Landskap - fyndort
Gotland
Vecka - veckans föremål
2013-47
Klassifikation OCM (smal)
Arkeologi (172)
Teknik
gjutning
Litteraturhänvisning
H. Hildebrand, Jernålder på Gotland ur Månadsblad 1879 s.175; I. Lindquist Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift 1918, s 39-40; L. Thunmark-Nylén, Vikingatida dosspännen- teknisk strategrafi och verlstadsgruppering 1983, s. 94;L. Thunmark-Nylén 1986, "Gammalt" spänne med "ny" runinskrift. Fornvännen, s 73-79.
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Belongs to Samling
GAM :: Göteborgs arkeologiska museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.