logo

Carlotta - the museum database

GSMA:880007 :: utgrävningar, utgrävning, förundersökning

Object description
Förundersökning med anledning av planerad naturgasledning genom Göteborgs kommun.
Dokument - beskrivet i
Arkeologisk rapport 1988:01
alt
Inventarienummer
GSMA:880007
Fornlämningsnummer - RAÄ
Lundby 320; Lundby 321; Lundby 322; Björlanda 432; Björlanda 433; Björlanda 434; Björlanda 435; Björlanda 436; Björlanda 444; Björlanda 418; Lundby 196; Tuve 131; Tuve 176; Tuve 177; Torslanda 141 [{7}]
Typ av förvärv
fältarbete
Sakord
utgrävningar; utgrävning; förundersökning
Nummer i serie - bibliotek
1988:01
Tidpunkt - utgrävningsstart
1988-09-05
Tidpunkt - utgrävningsslut
1988-10-14
Tidpunkt - förvärv till museet
1988
Arkeologisk period
äldre järnålder (500 f. Kr - 400 e. Kr); lihultkultur (6000 f. Kr - 4000 f. Kr); yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
Beskrivning
Förundersökning med anledning av planerad naturgasledning genom Göteborgs kommun.
Namn - grävaktör
Göteborgs arkeologiska museum
Namn - utgrävningsansvarig
Ragnesten, Ulf
Namn - medverkande
Andersson, Stina, arkeolog; Bengtsson, Bengt, arbetare [grovis]; Jansson, Karl-Erik [grovis]; Petersson, Yvonne; Samuelsson, Eje [grovis]; Wigforss, Johan
Land - fyndort
Sverige
Landskap - fyndort
Bohuslän; Västergötland
Socken - fyndort
Björlanda; Säve; Tuve
Stad - fyndort
Göteborg
Ort - fyndort
Bräcke [Lu 196]; Sörred [Bj 432, Bj 433, Bj 434, Bj 435, Bj 436]; Kålsered [Bj 436]; Biskopsgården [Lu 320, Lu 321, Lu 322]; Lexby [Bj 444]; Furuberg [Tu 131]; Östergärde [Bj 418]; Ivarsberg [Lu 196]
Plats - fyndort
Biskopsgården 15490 [Lu 320, Lu 321, Lu 322]; Sörred 4:5 II [Bj 432]; Sörred 4:5 [Bj 433]; Sörred 2:30 IV [Bj 434]; Sörred 7:1 [Bj 434, Bj 435, Bj 436]; Kålsered 1:5 [Bj 436]; Tuve 38:34 [Tu 131]; Tuve 38:28 [Tu 176]; Tuve 43:10 [Tu 177]
Fastighetsbeteckning - fyndort
Bräcke 729:127 [Lu 196]; Östergärde 1:2 [Bj 418]; Backa 866:165 [Lu 320, Lu 321, Lu 322]; Sörred:7:2 [Bj 432, Bj 434, Bj 435, Bj 436]; Sörred S:38 [Bj 433]; Tuve 38:71 [Tu 131, Tu 176, Tu 177]
Klassifikation OCM (smal)
Arkeologi (172)
Litteraturhänvisning
Rapport över arkeologisk förundersökning för västgas II i Göteborgs kommun nov 1988
Belongs to Samling
GSMA :: Göteborgs Stadsmuseums ark.samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.