logo

Carlotta - the museum database

bild

GMA:3722:44 :: akvarell, bilder

Object description

Album innehållande titelblad plus 65 bilder i akvarell (66 inkl titelblad).

Gåva från Alida Magnus till Erik Magnus 23 juli 1890.

Nya elementärläroverket för flickor vid Viktoriagatan

  • Delobjektsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.