logo

Carlotta - the museum database

swe

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  Bebyggelsehistorisk tidskrift
  Identity:
  C:1
  Time:
  2019
  Person:
  Larsson, Jesper, 1963- [biuppslag], Swedish Science Press, Wästfelt, Anders, 1965- [biuppslag]
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  Västra Frölunda Hembygdsförening
  Identity:
  C:13
  Time:
  2019
  Person:
  Börgeson, Gunnar, 1951- [biuppslag], Västra Frölunda hembygdsförening
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  Masker
  Identity:
  C:35
  Time:
  1979
  Person:
  Fribert, Søren [huvuduppslag]
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  Hovkalender
  Identity:
  C:39
  Time:
  2019
  Person:
  Riksmarskalksämbetet
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  Budkavlen
  Identity:
  C:77
  Time:
  2019
  Person:
  Åbo Akademi
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  Current Swedish archaeology
  Identity:
  C:78
  Time:
  2019
  Person:
  Nordic Academic Press
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  Scenen
  Identity:
  C:85
  Time:
  1940
  Person:
  Scenen
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  Hembygden
  Identity:
  C:115
  Time:
  2020
  Person:
  Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Rydberg, Gudrun
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  Årsskrift
  Identity:
  C:117
  Time:
  2010
  Person:
  Holstebro museum
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  Fynd
  Identity:
  C:118
  Time:
  2020
  Person:
  Alexandersson, Henrik, 1975- [biuppslag], Andersson, Stina, arkeolog [biuppslag], Bengtsson, Kristina, arkeolog [biuppslag], Engström, Åsa [biuppslag], Fornminnesföreningen i Göteborg, Göteborgs Stadsmuseum, Gustavsson, Anna, arkeolog [biuppslag]
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  Göteborgs stifts herdaminne 1620-1999
  Identity:
  C:122
  Time:
  2019
  Person:
  Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Jarlert, Anders, 1952-, Johansson, Ann-Britt, 1932-, Sjögren, Bengt O. T., 1932-, Tre Böcker
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  Göteborg förr och nu
  Identity:
  C:134
  Time:
  2020
  Person:
  Berggren, Robert [biuppslag], Göteborgs Hembygdsförbund, Lööf, LarsOlof [biuppslag]
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  Elbogen
  Identity:
  C:135
  Time:
  2020
  Person:
  Malmö kulturhistoriska förening, Rohlin, Rita
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ur västgötaprästers bouppteckningar från tiden 1761-1800
  Identity:
  C:140
  Time:
  1978
  Person:
  Bergstrand, Carl-Martin, 1899-1998, Skövde Antikvariat [distr.]
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  Hembygden
  Identity:
  C:144
  Time:
  2014
  Person:
  Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  Romersk fornkunskap för latingymnasiet
  Identity:
  C:192
  Time:
  1941
  Person:
  Söderström, Gunnar, 1896- [huvuduppslag], Svenska bokförl. Bonnier
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturen
  Identity:
  C:197
  Time:
  2020
  Person:
  Gradén, Lizette, 1966-, Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, Olsson, Gustav, museichef
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  Bohuslän
  Identity:
  C:206
  Time:
  1980
  Person:
  Bohusläns museum
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  Sveriges Maritima Index
  Identity:
  C:245
  Time:
  2020
  Person:
  Bång, Krister, 1943-, Breakwater Publishing
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  Styrelseberättelse
  Identity:
  C:287
  Time:
  1954-1956
  Person:
  Skövdeortens hembygds- och fornminnesförening
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  Vestrogothica
  Identity:
  C:310
  Time:
  1966
  Person:
  Västgöta nation i Uppsala
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ett och annat från den gamla staden Skara
  Identity:
  C:312
  Time:
  1970
  Person:
  Skara Gille
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ett och annat från den gamla staden Skara
  Identity:
  C:313
  Time:
  1971
  Person:
  Skara Gille
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ett och annat från den gamla staden Skara
  Identity:
  C:314
  Time:
  1977
  Person:
  Skara Gille
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ett och annat från den gamla staden Skara
  Identity:
  C:315
  Time:
  1981
  Person:
  Skara Gille
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  Västergötlands fornminnesförenings tidskrift
  Identity:
  C:328
  Time:
  1951
  Person:
  Skaraborgs länsmuseum, Ullenius, Gunnar
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  Västergötlands fornminnesförenings tidskrift
  Identity:
  C:331
  Time:
  1942
  Person:
  Ullenius, Gunnar
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  Västergötlands fornminnesförenings tidskrift
  Identity:
  C:332
  Time:
  1963
  Person:
  Ullenius, Gunnar, Västergötlands fornminnesförening
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  Göteborgs och Bohus läns lantmannaskolas elevförbunds årsskrift
  Identity:
  C:337
  Time:
  1930
  Person:
  Ernest, Ernst, 1883-1970
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  Göteborgs och Bohus läns lantmannaskolas elevförbunds årsskrift
  Identity:
  C:338
  Time:
  1931
  Person:
  Ernest, Ernst, 1883-1970
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  Frideborg
  Identity:
  C:363
  Time:
  1870
  Person:
  Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens förlag
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  Higab
  Identity:
  C:379
  Time:
  2020
  Person:
  HIGAB
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:391
  Time:
  1995
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, Bergström, Carin, RAÄ
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:393
  Time:
  1997
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, Laine, Christian, 1939-, RAÄ
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:394
  Time:
  1998
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, RAÄ
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  Handledning vid undervisningen i hembygdskunskap
  Identity:
  C:397
  Time:
  1918
  Person:
  Norstedt & söner, Sjöholm, L. Gottfrid, 1877-1970
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  Handledning vid undervisningen i hembygdskunskap
  Identity:
  C:398
  Time:
  1923
  Person:
  Norstedt & söner, Sjöholm, L. Gottfrid, 1877-1970
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  Bebyggelsehistorisk tidskrift
  Identity:
  C:407
  Time:
  2020
  Person:
  Holm, Olof [biuppslag], Källström, Magnus, 1964- [biuppslag], Swedish Science Press
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  Moving metals II
  Identity:
  C:411
  Time:
  2014
  Person:
  Academic Press, Billström, Kjell, Grandin, Lena, 1966-, Hjärthner-Holdar, Eva, Ling, Johan, 1968-, Persson, Per-Olof, Stos-Gale, Zofia
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  Konservering av en sekelskiftescape
  Identity:
  C:421
  Time:
  1990
  Person:
  Andersson, Gunilla, 1961-, Göteborgs universitet
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  Industrihistoria i väst
  Identity:
  C:497
  Time:
  2020
  Person:
  Industrihistoria i Väst
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  Bohusläns samhälls- och näringsliv
  Identity:
  C:526
  Time:
  1985
  Person:
  Bohusläns museum, Cullberg, Kjerstin, Ståhl, Elizabet, 1935-
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  Gastronomisk kalender
  Identity:
  C:633
  Time:
  2004
  Person:
  Prisma
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  Gastronomisk kalender
  Identity:
  C:634
  Time:
  2003
  Person:
  Prisma
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  Gastronomisk kalender
  Identity:
  C:635
  Time:
  1986
  Person:
  LT
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  Gastronomisk kalender
  Identity:
  C:636
  Time:
  1977
  Person:
  Norstedts
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  Gastronomisk kalender
  Identity:
  C:637
  Time:
  1967
  Person:
  Norstedts
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  Gastronomisk kalender
  Identity:
  C:638
  Time:
  1966
  Person:
  Bonniers
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  Gastronomisk kalender
  Identity:
  C:639
  Time:
  1965
  Person:
  Bonniers
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  Gastronomisk kalender
  Identity:
  C:640
  Time:
  1962
  Person:
  Bonniers
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  Nämnaren
  Identity:
  C:652
  Time:
  2017
  Person:
  Nämnaren
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Identity:
  C:656
  Time:
  1945
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  Sjuttonhundratal
  Identity:
  C:706
  Time:
  2019
  Person:
  Sällskapet för 1700-talsstudier
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Identity:
  C:767
  Time:
  1947-1948
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Identity:
  C:768
  Time:
  1948-1949
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Identity:
  C:769
  Time:
  1949-52
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Identity:
  C:770
  Time:
  1953-54
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Identity:
  C:771
  Time:
  1955-57
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Identity:
  C:772
  Time:
  1958-60
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Identity:
  C:773
  Time:
  1959-61
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner