logo

Carlotta - the museum database

swe

 1. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:1
  Titel - huvudtitel: Bebyggelsehistorisk tidskrift
  Time:
  2019
  Person:
  Larsson, Jesper, 1963- [biuppslag], Swedish Science Press, Wästfelt, Anders, 1965- [biuppslag]
 2. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:13
  Titel - huvudtitel: Västra Frölunda Hembygdsförening
  Time:
  2019
  Person:
  Börgeson, Gunnar, 1951- [biuppslag], Västra Frölunda hembygdsförening
 3. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:35
  Titel - huvudtitel: Dramatik för barn, Masker
  Time:
  1979
  Person:
  Fribert, Søren, Gidlunds förlag, Thiman, Hall, Weinreich, Torben, 1946-
 4. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:39
  Titel - huvudtitel: Hovkalender
  Time:
  2019
  Person:
  Riksmarskalksämbetet
 5. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:77
  Titel - huvudtitel: Budkavlen
  Time:
  2019
  Person:
  Åbo Akademi
 6. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:78
  Titel - huvudtitel: Current Swedish archaeology
  Time:
  2019
  Person:
  Nordic Academic Press
 7. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:85
  Titel - huvudtitel: Scenen
  Time:
  1940
  Person:
  Scenen
 8. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:115
  Titel - huvudtitel: Hembygden
  Time:
  2020
  Person:
  Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Rydberg, Gudrun
 9. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:117
  Titel - huvudtitel: Årsskrift
  Time:
  2010
  Person:
  Holstebro museum
 10. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:118
  Titel - huvudtitel: Fynd
  Time:
  2020
  Person:
  Alexandersson, Henrik, 1975- [biuppslag], Andersson, Stina, arkeolog [biuppslag], Bengtsson, Kristina, arkeolog [biuppslag], Engström, Åsa [biuppslag], Fornminnesföreningen i Göteborg, Gustavsson, Anna, arkeolog [biuppslag], Göteborgs Stadsmuseum
 11. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:122
  Titel - huvudtitel: Göteborgs stifts herdaminne 1620-1999
  Time:
  2019
  Person:
  Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Jarlert, Anders, 1952-, Johansson, Ann-Britt, 1932-, Sjögren, Bengt O. T., 1932-, Tre Böcker
 12. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:134
  Titel - huvudtitel: Göteborg förr och nu
  Time:
  2020
  Person:
  Berggren, Robert, Göteborgs Hembygdsförbund, Lööf, LarsOlof
 13. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:135
  Titel - huvudtitel: Elbogen
  Time:
  2020
  Person:
  Malmö kulturhistoriska förening, Rohlin, Rita
 14. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:140
  Titel - huvudtitel: Ur västgötaprästers bouppteckningar från tiden 1761-1800
  Time:
  1978
  Person:
  Bergstrand, Carl-Martin, 1899-1998, Skövde Antikvariat [distr.]
 15. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:144
  Titel - huvudtitel: Hembygden
  Time:
  2014
  Person:
  Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund
 16. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:192
  Titel - huvudtitel: Romersk fornkunskap för latingymnasiet
  Time:
  1941
  Person:
  Svenska bokförl. Bonnier, Söderström, Gunnar, 1896- [huvuduppslag]
 17. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:197
  Titel - huvudtitel: Kulturen
  Time:
  2020
  Person:
  Gradén, Lizette, 1966-, Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, Olsson, Gustav, museichef
 18. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:206
  Titel - huvudtitel: Bohuslän
  Time:
  1980
  Person:
  Bohusläns museum
 19. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:245
  Titel - huvudtitel: Sveriges Maritima Index
  Time:
  2020
  Person:
  Breakwater Publishing, Bång, Krister, 1943-
 20. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:287
  Titel - huvudtitel: Styrelseberättelse
  Time:
  1954-1956
  Person:
  Skövdeortens hembygds- och fornminnesförening
 21. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:310
  Titel - huvudtitel: Vestrogothica
  Time:
  1966
  Person:
  Västgöta nation i Uppsala
 22. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:312
  Titel - huvudtitel: Ett och annat från den gamla staden Skara
  Time:
  1970
  Person:
  Skara Gille
 23. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:313
  Titel - huvudtitel: Ett och annat från den gamla staden Skara
  Time:
  1971
  Person:
  Skara Gille
 24. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:314
  Titel - huvudtitel: Ett och annat från den gamla staden Skara
  Time:
  1977
  Person:
  Skara Gille
 25. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:315
  Titel - huvudtitel: Ett och annat från den gamla staden Skara
  Time:
  1981
  Person:
  Skara Gille
 26. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:328
  Titel - huvudtitel: Västergötlands fornminnesförenings tidskrift
  Time:
  1951
  Person:
  Skaraborgs länsmuseum, Ullenius, Gunnar
 27. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:331
  Titel - huvudtitel: Västergötlands fornminnesförenings tidskrift
  Time:
  1942
  Person:
  Ullenius, Gunnar
 28. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:332
  Titel - huvudtitel: Västergötlands fornminnesförenings tidskrift
  Time:
  1963
  Person:
  Ullenius, Gunnar, Västergötlands fornminnesförening
 29. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:337
  Titel - huvudtitel: Göteborgs och Bohus läns lantmannaskolas elevförbunds årsskrift
  Time:
  1930
  Person:
  Ernest, Ernst, 1883-1970
 30. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:338
  Titel - huvudtitel: Göteborgs och Bohus läns lantmannaskolas elevförbunds årsskrift
  Time:
  1931
  Person:
  Ernest, Ernst, 1883-1970
 31. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:363
  Titel - huvudtitel: Frideborg
  Time:
  1870
  Person:
  Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens förlag
 32. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:379
  Titel - huvudtitel: Higab
  Time:
  2020
  Person:
  HIGAB
 33. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:391
  Titel - huvudtitel: Kulturmiljövård
  Time:
  1995
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, Bergström, Carin, RAÄ
 34. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:393
  Titel - huvudtitel: Kulturmiljövård
  Time:
  1997
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, Laine, Christian, 1939-, RAÄ
 35. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:394
  Titel - huvudtitel: Kulturmiljövård
  Time:
  1998
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, RAÄ
 36. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:397
  Titel - huvudtitel: Handledning vid undervisningen i hembygdskunskap
  Time:
  1918
  Person:
  Norstedt & söner, Sjöholm, L. Gottfrid, 1877-1970
 37. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:398
  Titel - huvudtitel: Handledning vid undervisningen i hembygdskunskap
  Time:
  1923
  Person:
  Norstedt & söner, Sjöholm, L. Gottfrid, 1877-1970
 38. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:407
  Titel - huvudtitel: Bebyggelsehistorisk tidskrift
  Time:
  2020
  Person:
  Holm, Olof [biuppslag], Källström, Magnus, 1964- [biuppslag], Swedish Science Press
 39. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:411
  Titel - huvudtitel: Moving metals II
  Time:
  2014
  Person:
  Academic Press, Billström, Kjell, Grandin, Lena, 1966-, Hjärthner-Holdar, Eva, Ling, Johan, 1968-, Persson, Per-Olof, Stos-Gale, Zofia
 40. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:421
  Titel - huvudtitel: Konservering av en sekelskiftescape
  Time:
  1990
  Person:
  Andersson, Gunilla, 1961-, Göteborgs universitet
 41. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:497
  Titel - huvudtitel: Industrihistoria i väst
  Time:
  2020
  Person:
  Industrihistoria i Väst
 42. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:526
  Titel - huvudtitel: Bohusläns samhälls- och näringsliv
  Time:
  1985
  Person:
  Bohusläns museum, Cullberg, Kjerstin, 1926-2002, Ståhl, Elizabet, 1935-
 43. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:633
  Titel - huvudtitel: Gastronomisk kalender
  Time:
  2004
  Person:
  Prisma
 44. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:634
  Titel - huvudtitel: Gastronomisk kalender
  Time:
  2003
  Person:
  Prisma
 45. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:635
  Titel - huvudtitel: Gastronomisk kalender
  Time:
  1986
  Person:
  LT
 46. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:636
  Titel - huvudtitel: Gastronomisk kalender
  Time:
  1977
  Person:
  Norstedts
 47. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:637
  Titel - huvudtitel: Gastronomisk kalender
  Time:
  1967
  Person:
  Norstedts
 48. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:638
  Titel - huvudtitel: Gastronomisk kalender
  Time:
  1966
  Person:
  Bonniers
 49. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:639
  Titel - huvudtitel: Gastronomisk kalender
  Time:
  1965
  Person:
  Bonniers
 50. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:640
  Titel - huvudtitel: Gastronomisk kalender
  Time:
  1962
  Person:
  Bonniers
 51. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:652
  Titel - huvudtitel: Nämnaren
  Time:
  2017
  Person:
  Nämnaren
 52. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:656
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1945
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 53. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:706
  Titel - huvudtitel: Sjuttonhundratal
  Time:
  2019
  Person:
  Sällskapet för 1700-talsstudier
 54. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:767
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1947-1948
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 55. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:768
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1948-1949
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 56. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:769
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1949-52
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 57. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:770
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1953-54
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 58. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:771
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1955-57
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 59. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:772
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1958-60
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner
 60. Thumbnail
  bild
  Bibliotek: C:773
  Titel - huvudtitel: Svenska landsmål och svenskt folkliv
  Time:
  1959-61
  Person:
  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Norstedt & söner