logo

Carlotta - the museum database

eng

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  "Gudomlig, ingenting mindre än gudomlig!"
  Identity:
  C:16
  Time:
  2018
  Person:
  Ohlsson, Hélène, Stockholms universitet
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ortnamn och namnvård
  Identity:
  C:22
  Time:
  2005
  Person:
  Lantmäteriverket, Ringstam, Hans
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  Konsten att tämja en bild
  Identity:
  C:90
  Person:
  Bremmer, Magnus, Mediehistoria, Lunds universitet
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  Materialitet, landskap och järnåldersboplatser i Västsverige
  Identity:
  C:109
  Time:
  2012
  Person:
  Göteborgs universitet, Salhammar, Theresa
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ovan valven
  Identity:
  C:113
  Time:
  2020
  Person:
  Göteborgs stift, Gullbrandsson, Robin, 1980-
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  Samla samtid
  Identity:
  C:130
  Time:
  2019
  Person:
  Nystrand von Unge, Elin, Vulkan
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  Estetiska erfarenheter i naturmöten
  Identity:
  C:137
  Time:
  2020
  Person:
  Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborgs universitet, Häggström, Margaretha
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  Studier rörande Västergötlands kulturhistoria
  Identity:
  C:139
  Time:
  1935
  Person:
  Västergötlands fornminnesförening, Widéen, Harald
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  Tjänstefolk
  Identity:
  C:184
  Time:
  2020
  Person:
  Borenberg, Paul, Göteborgs universitet
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturen
  Identity:
  C:197
  Time:
  2019
  Person:
  Gradén, Lizette, 1966-, Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, Olsson, Gustav, museichef
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kreativ utveckling
  Identity:
  C:347
  Time:
  1974
  Person:
  Almqvist & Wiksell (distr.), Sandgren, Björn,1933-
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  Det ropades i skymningen-
  Identity:
  C:371
  Time:
  1996
  Person:
  Nildin-Wall, Bodil, 1947-, Språk- och folkminnesinstitutet. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI), Uppsala [distr.], Wall, Jan-Inge, 1937-
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  Etnologiska kompositioner
  Identity:
  C:372
  Time:
  2018
  Person:
  Göteborgs universitet, Mellander, Elias, 1984-
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  Resa till Kina år 1912
  Identity:
  C:388
  Time:
  1966
  Person:
  Wettergren & Kerber, Wulff, Thorild, 1877-1917
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:392
  Time:
  1996
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, RAÄ, Rudberg, Eva, 1944-
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ölands järnåldersgravfält
  Identity:
  C:396
  Time:
  1991
  Person:
  Beskow-Sjöberg, Margareta, 1939-, Hagberg, Ulf Erik, 1932-2012, RAÄ, Statens historiska museer
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:400
  Time:
  1994
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, RAÄ
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:401
  Time:
  1995
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, Broberg, Anders, 1953-1997 [?], RAÄ
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:402
  Time:
  1996
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, RAÄ, Sjöström, Ingrid, 1938- [?]
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:403
  Time:
  1997
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, RAÄ, Schibbye, Karin, 1947- [?]
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:404
  Time:
  1997
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, Gren, Leif, 1956- [?], RAÄ
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  Konservering av en sekelskiftescape
  Identity:
  C:421
  Time:
  1990
  Person:
  Andersson, Gunilla, 1961-, Göteborgs universitet
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  Våtrengöring av textilier
  Identity:
  C:424
  Time:
  1988
  Person:
  Göteborgs universitet, Lagnesjö, Gunilla, 1959-
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  Färgämnen för cellulosafibrer
  Identity:
  C:429
  Time:
  1989
  Person:
  Göteborgs universitet, Petersson, Kerstin
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljö på spel
  Identity:
  C:443
  Time:
  1996
  Person:
  Cars, Göran, 1951-, Olsson, Krister, 1961-, RAÄ, Snickars, Folke, 1944-
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kultur i grunden
  Identity:
  C:449
  Time:
  2000
  Person:
  Boverket, Persson, Ingrid, 1951-, Westerlind, Ann Mari, 1942-
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljøet i miljøkonsekvensvurderinger
  Identity:
  C:451
  Time:
  2001
  Person:
  Handberg, Jesper, Nordisk ministerråd, Reinar, Dag Arne, 1952-, Schou, Annette, Westerlind, Ann Mari, 1942-
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  Forum navale
  Identity:
  C:459
  Time:
  1987
  Person:
  Almqvist & Wiksell International, Berge, Anders, 1951-2008
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturarv utan röst: arkeologi utan gränser?
  Identity:
  C:474
  Time:
  2009
  Person:
  Gillberg, Daniel, Göteborgs universitet
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  Om ansvar för skada på fartyg i kontraktsförhållanden
  Identity:
  C:484
  Time:
  1962
  Person:
  Akademiförlaget-Gumperts, Tiberg, Hugo, 1929-
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  Stenålder vid Tåkern
  Identity:
  C:574
  Time:
  2020
  Person:
  Browall, Hans, 1949-, Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademien
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  En skandinavisk gränsbygd under yngre järnålder
  Identity:
  C:591
  Time:
  1945
  Person:
  Hallström, Gustaf, 1880-1962, Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademien
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  En nyupptäckt svensk hällmålning
  Identity:
  C:592
  Time:
  1943
  Person:
  Hallström, Gustaf, 1880-1962, Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademien
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  Uroxen (Bos primigenius L.) i Sverige
  Identity:
  C:616
  Time:
  1963
  Person:
  Geologiska föreningen i Stockholm, Isberg, Orvar
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  Det svenska brödet
  Identity:
  C:657
  Time:
  1950
  Person:
  Campbell, Åke, 1891-1957
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kronobergsboken
  Identity:
  C:661
  Time:
  1984
  Person:
  Kronobergs läns hembygdsförbund, Liepe, Anita, 1936-, Smålands museum
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  Sveriges museum om Förintelsen
  Identity:
  C:720
  Time:
  2020
  Person:
  Kvist Geverts, Karin, 1974-, Norstedts juridik, Utredningen om ett museum om Förintelsen
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:726
  Time:
  1993
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, RAÄ
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:727
  Time:
  1993
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, RAÄ
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:728
  Time:
  1993
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, RAÄ
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  Kulturmiljövård
  Identity:
  C:729
  Time:
  1995
  Person:
  Antell, Elina, 1947-, Hoberg, Birgitta, RAÄ
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  Svenska palatset i Konstantinopel
  Identity:
  C:733
  Time:
  1968
  Person:
  Almqvist & Wiksell, Johansson, Bengt O. H., 1934-
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  Halvdanshaugen
  Identity:
  C:734
  Time:
  2004
  Person:
  Larsen, Jan Henning, Rolfsen, Perry, Universitetets kulturhistoriske museer
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  Tryckta tyger från 30-tal till 80-tal
  Identity:
  C:810
  Time:
  1984
  Person:
  LiberFörlag, Svensson, Inez, 1932-2005
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  Pandemonium
  Identity:
  C:833
  Time:
  2011
  Person:
  Göteborgs internationella konstbiennal
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  Silfur í Þjóðminjasafni
  Identity:
  C:852
  Time:
  1996
  Person:
  Thjóðminjasafn Íslands
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  Teatermuseet i Oslo
  Identity:
  C:859
  Time:
  1985
  Person:
  Næss, Trine, Teatermuseet i Oslo
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  Radiodramat
  Identity:
  C:883
  Time:
  1967
  Person:
  Hallingberg, Gunnar, 1926-, Seelig, Sveriges Radios förlag
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  Tio år med stadsdelsreformen i Göteborg med omnejd
  Identity:
  C:895
  Time:
  2004
  Person:
  Högskolan i Borås, Londrén, Maria
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  Rubicon
  Identity:
  C:911
  Time:
  2004
  Person:
  Holland, Tom, 1967-, Leopard
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  Augustus
  Identity:
  C:919
  Time:
  2007
  Person:
  Everitt, Anthony, Prisma
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  En fackförening för hemmen
  Identity:
  C:968
  Time:
  2020
  Person:
  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Rolf, Hannes, 1980-
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  Museer 2012
  Identity:
  C:1004
  Time:
  2013
  Person:
  Myndigheten för kulturanalys
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  Museer 2011
  Identity:
  C:1005
  Time:
  2012
  Person:
  Myndigheten för kulturanalys
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  Svensk mentalitet
  Identity:
  MM:15
  Time:
  1998
  Person:
  Daun, Åke [huvuduppslag], Rabén Prisma
 56. Thumbnail
  Name:
  Göteborgs Högre Samskola 1901-1911
  Identity:
  MM:687
  Time:
  1911
 57. Thumbnail
  Name:
  Årsböcker i svensk undervisningshistoria
  Identity:
  MM:918
  Time:
  1967
  Person:
  Föreningen för svensk undervisningshistoria, Kaleen, Gustaf, 1898- (MM) [biuppslag], Klingberg, Göte, 1918-2006 [biuppslag]
 58. Thumbnail
  Name:
  Årsböcker i svensk undervisningshistoria
  Identity:
  MM:919
  Time:
  1968
  Person:
  Föreningen för svensk undervisningshistoria, Kaleen, Gustaf, 1898- (MM) [biuppslag], Nordström, Stig G, 1930- (MM) [biuppslag]
 59. Thumbnail
  Name:
  Årsböcker i svensk undervisningshistoria
  Identity:
  MM:939
  Time:
  1976
  Person:
  Askeberg, Sven (MM) [biuppslag], Föreningen för svensk undervisningshistoria, Nordström, Stig G, 1930- (MM) [biuppslag]
 60. Thumbnail
  Name:
  Personnamn och social identitet
  Identity:
  MM:1814
  Time:
  1998 [distributör]
  Person:
  Almqvist & Wiksell International, Andersson, Thorsten, 1929-2018 [204575] (MM) [biuppslag], Brylla, Eva, 1944- (MM) [biuppslag], Jacobson-Widding, Anita, 1934- (MM) [biuppslag], Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademien