logo

Carlotta - the museum database

eng

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  "Gudomlig, ingenting mindre än gudomlig!"
  Identity:
  C:16
  Time:
  2018
  Person:
  Ohlsson, Hélène, Stockholms universitet
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ortnamn och namnvård
  Identity:
  C:22
  Time:
  2005
  Person:
  Lantmäteriverket, Ringstam, Hans
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  Konsten att tämja en bild
  Identity:
  C:90
  Person:
  Bremmer, Magnus, Mediehistoria, Lunds universitet
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  Materialitet, landskap och järnåldersboplatser i Västsverige
  Identity:
  C:109
  Time:
  2012
  Person:
  Göteborgs universitet, Salhammar, Theresa
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  Ovan valven
  Identity:
  C:113
  Time:
  2020
  Person:
  Göteborgs stift, Gullbrandsson, Robin
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  Samla samtid
  Identity:
  C:130
  Time:
  2019
  Person:
  Nystrand von Unge, Elin, Vulkan
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  Estetiska erfarenheter i naturmöten
  Identity:
  C:137
  Time:
  2020
  Person:
  Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborgs universitet, Häggström, Margaretha
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  Studier rörande Västergötlands kulturhistoria
  Identity:
  C:139
  Time:
  1935
  Person:
  Västergötlands fornminnesförening, Widéen, Harald
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  Svensk mentalitet
  Identity:
  MM:15
  Time:
  1998
  Person:
  Daun, Åke [huvuduppslag], Rabén Prisma
 10. Thumbnail
  Name:
  Göteborgs Högre Samskola 1901-1911
  Identity:
  MM:687
  Time:
  1911
 11. Thumbnail
  Name:
  Årsböcker i svensk undervisningshistoria
  Identity:
  MM:918
  Time:
  1967
  Person:
  Fören. för svensk undervisningshistoria (MM), Kaleen, Gustaf, 1898- (MM) [biuppslag], Klingberg, Göte, 1918- (MM) [biuppslag]
 12. Thumbnail
  Name:
  Årsböcker i svensk undervisningshistoria
  Identity:
  MM:919
  Time:
  1968
  Person:
  Fören. för svensk undervisningshistoria (MM), Kaleen, Gustaf, 1898- (MM) [biuppslag], Nordström, Stig G, 1930- (MM) [biuppslag]
 13. Thumbnail
  Name:
  Årsböcker i svensk undervisningshistoria
  Identity:
  MM:939
  Time:
  1976
  Person:
  Askeberg, Sven (MM) [biuppslag], Fören. för svensk undervisningshistoria (MM), Nordström, Stig G, 1930- (MM) [biuppslag]
 14. Thumbnail
  Name:
  Personnamn och social identitet
  Identity:
  MM:1814
  Time:
  1998 [distributör]
  Person:
  Almqvist & Wiksell International (MM), Andersson, Thorsten, 1929-2018 [204575] (MM) [biuppslag], Brylla, Eva, 1944- (MM) [biuppslag], Jacobson-Widding, Anita, 1934- (MM) [biuppslag], Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademien
 15. Thumbnail
  Name:
  Relativ betydelse
  Identity:
  MM:1820
  Time:
  1997 [distributör]
  Person:
  Hegardt, Johan, 1960- (MM) [huvuduppslag], Institutionen för arkeologi och antik kultur, Univ (MM)
 16. Thumbnail
  Name:
  In med historien!
  Identity:
  MM:1827
  Time:
  1997
  Person:
  Andersson, Lars M., 1961- [biuppslag], Historiska institutionen, Univ (MM), Historiska media, Zander, Ulf, 1965- (MM) [biuppslag]
 17. Thumbnail
  Name:
  Uppror och allianser
  Identity:
  MM:1828
  Time:
  1997
  Person:
  Harrison, Dick [huvuduppslag], Historiska media
 18. Thumbnail
  Name:
  Norra Europas trindyxor
  Identity:
  MM:1837
  Time:
  1997
  Person:
  Hermansson, Rune, 1931-1995 (MM) [huvuduppslag], Mitthögsk (MM), Welinder, Stig, 1945- (MM) [biuppslag]
 19. Thumbnail
  Name:
  Fångstsamhälle i handelssystem
  Identity:
  MM:1842
  Time:
  1997
  Person:
  Arkeologiska institutionen, Univ (MM), Spång, Lars Göran, 1948- (MM) [huvuduppslag]
 20. Thumbnail
  Name:
  Livet i hallen
  Identity:
  MM:1844
  Time:
  1997
  Person:
  Herschend, Frands, 1948- (MM) [huvuduppslag], Institutionen för arkeologi och antik historia, Univ (MM)
 21. Thumbnail
  Name:
  Forskarbiografin
  Identity:
  MM:1846
  Time:
  1998 [distributör]
  Person:
  Almqvist & Wiksell International (MM), Baudou, Evert, 1925- (MM) [biuppslag], Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademien
 22. Thumbnail
  Name:
  Kvinnospår i medeltiden
  Identity:
  MM:1877
  Time:
  1992
  Person:
  Lövkrona, Inger, 1943- (MM) [biuppslag], Lund Univ. Press (MM)
 23. Thumbnail
  Name:
  The Röekillorna spring
  Identity:
  MM:1895
  Time:
  1997 [distributör]
  Person:
  Almqvist & Wiksell International (MM), B. Stjernquist (MM), Møhl, Ulrik (MM) [biuppslag], Nilsson, Tage, 1905-1986 (MM) [biuppslag], Stjernquist, Berta, 1918-2010 (MM) [huvuduppslag]
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  Aktuella frågor inom ortnamnsvården
  Identity:
  MM:1898
  Time:
  1989
  Person:
  Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Karlsson, Hugo, 1929- (MM) [biuppslag], Kristinn Jóhannesson (MM) [biuppslag], Ralph, Bo, 1945- (MM) [biuppslag], Sundström, Maiken, 1930- (MM) [biuppslag]
 25. Thumbnail
  Name:
  Fornlämningar och folkminnen
  Identity:
  MM:1903
  Time:
  1997
  Person:
  Burström, Mats, 1962- (MM) [huvuduppslag], Riksantikvarieämbetet, Winberg, Björn, 1950- (MM) [biuppslag], Zachrisson, Torun, 1960- (MM) [biuppslag]
 26. Thumbnail
  Name:
  Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet
  Identity:
  MM:1906
  Time:
  1997
  Person:
  Bohusläns Museum, Lewis, Katarina, 1929- (MM) [huvuduppslag]
 27. Thumbnail
  Name:
  Tidsfodral
  Identity:
  MM:1907
  Time:
  1997
  Person:
  Falck, Per, 1937- (MM) [huvuduppslag], Holmquist, Kersti, 1919- (MM) [biuppslag], Nodermann, Maj, 1925- (MM) [biuppslag], Nordiska Museet
 28. Thumbnail
  Name:
  Det fosterländska hemmet
  Identity:
  MM:1909
  Time:
  1996
  Person:
  Carlsson, Edling, Nils, 1961- (MM) [huvuduppslag]
 29. Thumbnail
  Name:
  Helgonet i Nidaros
  Identity:
  MM:1917
  Time:
  1997
  Person:
  Riksarkivet (MM), Rumar, Lars, 1935- (MM) [biuppslag]
 30. Thumbnail
  Name:
  Fruar och mamseller
  Identity:
  MM:1920
  Time:
  1996
  Person:
  Historiska media, Ulvros, Eva Helen [huvuduppslag]
 31. Thumbnail
  Name:
  De homosexuella som kyrklig spelbricka
  Identity:
  MM:1921
  Time:
  1997
  Person:
  Åbo akad (MM), Strömsholm, Gustav, 1945- (MM) [huvuduppslag]
 32. Thumbnail
  Name:
  Medeltida skrift- och språkkultur
  Identity:
  MM:1929
  Time:
  1994
  Person:
  Lindell, Inger, 1953- (MM) [biuppslag], Medeltidsseminariet och Institutionen för nordisk (MM), Sällsk. Runica et mediaevalia (MM)
 33. Thumbnail
  Name:
  Miljö och livskvalitet under vikingatid och medeltid
  Identity:
  MM:1930
  Time:
  1995
  Person:
  Dahlbäck, Göran, 1941- (MM) [biuppslag], Medeltidsseminariet vid Stockholms univ (MM), Sällsk. Runica et mediaevalia (MM)
 34. Thumbnail
  Name:
  Museer i Sverige
  Identity:
  MM:1938
  Time:
  1996
  Person:
  Nyström, Bengt (MM) [biuppslag], Svenska turistfören. i samarbete med Nordiska museet och Svenska museifören (MM)
 35. Thumbnail
  Name:
  Vinterbyar
  Identity:
  MM:1958
  Time:
  1997
  Person:
  Arkeologiska institutionen, Univ (MM), Lundberg, Åsa, 1951- (MM) [huvuduppslag]
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  Bruk av järn i västsvensk förhistoria
  Identity:
  MM:1960
  Time:
  1996
  Person:
  Göteborgs universitet, Ragnesten, Ulf [huvuduppslag]
 37. Thumbnail
  Name:
  Klädd & oklädd
  Identity:
  MM:1973
  Time:
  1996
  Person:
  Gram, Magdalena, 1949- (MM) [biuppslag], Nationalmuseum (Stockholm), Topelius, Ann-Sofi, 1935- (MM) [biuppslag]
 38. Thumbnail
  Name:
  Sätesgård och gods
  Identity:
  MM:2001
  Time:
  1996
  Person:
  Rahmqvist, Sigurd, 1942- (MM) [huvuduppslag], Upplands fornminnesfören (MM)
 39. Thumbnail
  Name:
  Bilen
  Identity:
  MM:2013
  Time:
  1997
  Person:
  Ekström, Gert, 1941- (MM) [biuppslag], Nordiska Museet, Rosengren, Annette [biuppslag]
 40. Thumbnail
  Name:
  Gustaf III
  Identity:
  MM:2035
  Time:
  1993
  Person:
  Atlantis, Skuncke, Marie-Christine, 1951- (MM) [huvuduppslag]
 41. Thumbnail
  Name:
  Porträttbruk i Sverige
  Identity:
  MM:2037
  Time:
  1993
  Person:
  Carlsson, Söderlind, Solfrid, 1956- (MM) [huvuduppslag]
 42. Thumbnail
  Name:
  Munsalaradikalismen
  Identity:
  MM:2043
  Time:
  1992 [[distributör]]
  Person:
  Akad (MM), Rundt, Dennis, 1947- (MM) [huvuduppslag], Tibo-Trading (MM)
 43. Thumbnail
  Name:
  Svenskar i all världen förenen eder!
  Identity:
  MM:2048
  Time:
  1994
  Person:
  Kummel, Bengt, 1939- (MM) [huvuduppslag]
 44. Thumbnail
  Name:
  Gärsnäs hundra år
  Identity:
  MM:2054
  Time:
  1993
  Person:
  Gärsnäs AB (MM)
 45. Thumbnail
  Name:
  Drottning Margaretas gyllene kjortel i Uppsala domkyrka
  Identity:
  MM:2058
  Time:
  1994 [distributör]
  Person:
  Almqvist & Wiksell International (MM), Franzén, Anne Marie, 1914-1975 (MM) [biuppslag], Geijer, Agnes [huvuduppslag], Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademien, Nockert, Margareta, 1942- (MM) [biuppslag]
 46. Thumbnail
  Name:
  Småkyrka i storstad
  Identity:
  MM:2067
  Time:
  1992
  Person:
  Eckerdal, Per, 1951- (MM) [huvuduppslag], Verbum
 47. Thumbnail
  Name:
  Minne och bildning
  Identity:
  MM:2080
  Time:
  1994
  Person:
  Fritze (MM)
 48. Thumbnail
  Name:
  Die Wikingerzeit Gotlands
  Identity:
  MM:2081
  Time:
  1998
  Person:
  Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademien, Thunmark-Nylén, Lena, 1943- (MM) [huvuduppslag]
 49. Thumbnail
  Name:
  Suionum hinc civitates
  Identity:
  MM:2083
  Time:
  1998
  Person:
  Andersson, Kent, 1959- [biuppslag], Department of Archaeology and Ancient History, Univ (MM)
 50. Thumbnail
  Name:
  Konserveringstekniska studier
  Identity:
  MM:2085
  Time:
  1992
  Person:
  Gullman, Jan (MM) [biuppslag], Institutionen för konservering, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska mus (MM)
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  Järnavsättning och bruksfinansiering 1800-1860
  Identity:
  MM:2131
  Time:
  1966
  Person:
  Adamson, Rolf [huvuduppslag]
 52. Thumbnail
  Name:
  Fra bronze- til jernalder
  Identity:
  MM:2135
  Time:
  1997
  Person:
  Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, Jensen, Jørgen (MM) [huvuduppslag]
 53. Thumbnail
  Name:
  Från stormannagård till bondby
  Identity:
  MM:2138
  Time:
  1997
  Person:
  Almqvist & Wiksell International (MM), Larsson, Mats G, 1946- (MM) [huvuduppslag]
 54. Thumbnail
  Name:
  Maskinmänniskan
  Identity:
  MM:2164
  Time:
  1987
  Person:
  Arvastson, Gösta, 1943- (MM) [huvuduppslag], Korpen (MM)
 55. Thumbnail
  Name:
  Hamnens arbetare
  Identity:
  MM:2184
  Time:
  1984
  Person:
  Björklund, Anders, 1948- (MM) [huvuduppslag], Nordiska Museet
 56. Thumbnail
  Name:
  Från yrkesfamilj till klassgemenskap
  Identity:
  MM:2213
  Time:
  1985
  Person:
  Etnologiska inst., Univ (MM), Skarin Frykman, Birgitta [huvuduppslag]
 57. Thumbnail
  Name:
  Svenskt i USA
  Identity:
  MM:2224
  Time:
  1988
  Person:
  Göteborgs Historiska Museum, Nilson, Allan T. [huvuduppslag]
 58. Thumbnail
  Name:
  Skånska kistebrev
  Identity:
  MM:2226
  Time:
  1995
  Person:
  Bringéus, Nils-Arvid [huvuduppslag], Skånes hembygdsförb (MM)
 59. Thumbnail
  Name:
  Varbergs slott och fästning - och samtida försvarsverk
  Identity:
  MM:2228
  Time:
  1995
  Person:
  Bartoldsson, Agneta, 1948- (MM) [biuppslag], Varbergs museum (MM)
 60. Thumbnail
  Name:
  Göteborg i kartor
  Identity:
  MM:2289
  Time:
  1970
  Person:
  Almqwist & Wiksell (MM), Brånby, Gabriel, 1942- (MM) [biuppslag], Dahl, Sven (MM) [biuppslag]