logo

Carlotta - the museum database

nor

 1. Thumbnail
  Name:
  Tilråding om Arbeidet for fremjing av folkeupplysningen
  Identity:
  MM:54
  Time:
  1934
  Person:
  Kyrkjedepartementets folkeupplysn. nemnd (MM)
 2. Thumbnail
  Name:
  Arbeidsmåten i folkeskolen
  Identity:
  MM:186
  Time:
  1935
  Person:
  Bergersen, Hans (MM) [biuppslag], Gyldendal, Ribsskog, B. (MM) [huvuduppslag], Wiborg, Nils (MM) [biuppslag]
 3. Thumbnail
  Name:
  Minnesblad over Jens Jenssen
  Identity:
  MM:208
  Time:
  1886
  Person:
  Björnaes, P. (MM) [huvuduppslag]
 4. Thumbnail
  Name:
  De viktigste grundtraek af vor nuvaerende skoleordning
  Identity:
  MM:278
  Time:
  1895
  Person:
  Christensen, D. (MM) [huvuduppslag]
 5. Thumbnail
  Name:
  Norsk Laerarutdanning fra 1814 til i dag
  Identity:
  MM:318
  Time:
  1959
  Person:
  Dahl, Helge (MM) [huvuduppslag], Universitetsforlaget
 6. Thumbnail
  Name:
  Barn med uttalefeil
  Identity:
  MM:362
  Time:
  1967
  Person:
  Esperö, Anton (MM) [huvuduppslag], Universitetsforlaget
 7. Thumbnail
  Name:
  Hvordan oppstår nevroser?
  Identity:
  MM:374
  Time:
  1962
  Person:
  Eitinger, Leo (MM) [huvuduppslag], Retterstöl, Nils (MM) [biuppslag], Universitetsforlaget
 8. Thumbnail
  Name:
  Margrethes tegning fra det 9. til det 24. året
  Identity:
  MM:407
  Time:
  1944
  Person:
  Eng, Helga (MM) [huvuduppslag], J.W. Cappelens forlag (MM)
 9. Thumbnail
  Name:
  Festskrift till B. Ribsskog 25 januar 1953
  Identity:
  MM:491
  Time:
  1953
  Person:
  Bergersen, Hans (MM) [biuppslag], Dokk, Trygve (MM) [biuppslag], Fröyland Nielsen, Ruth (MM) [huvuduppslag], Gyldendal
 10. Thumbnail
  Name:
  Posisjon og innstillinger hos industrarbeidere
  Identity:
  MM:646
  Time:
  1955
  Person:
  Ejnar Munkgaards forlag (MM), Gullvåg, Harriet (MM) [huvuduppslag]
 11. Thumbnail
  Name:
  Grundtvigs Höjskole Fredriksborg 1895-1946
  Identity:
  MM:651
  Time:
  1946
 12. Thumbnail
  Name:
  Skulkere i folkskolen
  Identity:
  MM:715
  Time:
  1951
  Person:
  Gyldendal, Haavardsholm, Borger (MM) [huvuduppslag]
 13. Thumbnail
  Name:
  Når stemmen svikter
  Identity:
  MM:906
  Time:
  1968
  Person:
  Hansen, Lorang (MM) [huvuduppslag], Universitetsforlaget
 14. Thumbnail
  Name:
  Åpne skoler
  Identity:
  MM:958
  Time:
  1976
  Person:
  Harbo, Torsten (MM) [huvuduppslag], Universitetsforlaget, Vormeland, Oddvar (MM) [biuppslag]
 15. Thumbnail
  Name:
  Elever som kommer til kort i den högre skolen
  Identity:
  MM:965
  Time:
  1941
  Person:
  Gyldendal, Heli, Karsten (MM) [huvuduppslag]
 16. Thumbnail
  Name:
  Barn som horer dårlig
  Identity:
  MM:1001
  Time:
  1968
  Person:
  Henning, Sverre (MM) [huvuduppslag], Universitetsforlaget
 17. Thumbnail
  Name:
  Barnet kan ikke snakke
  Identity:
  MM:1078
  Time:
  1968
  Person:
  Hovik, Aud (MM) [huvuduppslag], Universitetsforlaget
 18. Thumbnail
  Name:
  Historieundervisningen idag
  Identity:
  MM:1086
  Time:
  1961
  Person:
  Norskt Lektorlag (MM), Universitetsforlaget
 19. Thumbnail
  Name:
  Mentalhygien i skolen
  Identity:
  MM:1090
  Time:
  1961
  Person:
  Fabritius & Sonners forlag (MM), Hambro, C. (MM) [huvuduppslag], Skard, Ö. (MM) [biuppslag]
 20. Thumbnail
  Name:
  Indoktrinering eller politisering?
  Identity:
  MM:1106
  Time:
  1979
  Person:
  Haavelsrud, Magnus (MM) [huvuduppslag], Unoversitetsforlaget (MM)
 21. Thumbnail
  Name:
  Den norske skoles historie
  Identity:
  MM:1174
  Time:
  1947
  Person:
  Hoigård, Einar (MM) [huvuduppslag], J.W. Cappelens forlag (MM), Ruge, Herman (MM) [biuppslag]
 22. Thumbnail
  Name:
  Barns forståelse av regneuttrykk
  Identity:
  MM:1269
  Time:
  1950
  Person:
  Hofseth, John (MM) [huvuduppslag], J.W. Cappelens forlag (MM)
 23. Thumbnail
  Name:
  Evnerike barn i gunnskolen
  Identity:
  MM:1270
  Time:
  1968
  Person:
  Hofset, Arnold (MM) [huvuduppslag], Universitetsforlaget
 24. Thumbnail
  Name:
  Yrkesfelle, sambygding, same eller norsk
  Identity:
  MM:1413
  Time:
  1976
  Person:
  Hoëm, Anton (MM) [huvuduppslag], Universitetsforlaget
 25. Thumbnail
  Name:
  Makt och kunnskap
  Identity:
  MM:1414
  Time:
  1976
  Person:
  Hoëm, Anton (MM) [huvuduppslag], Universitetsforlaget
 26. Thumbnail
  Name:
  Pedagogisk forskning 1957 no:1
  Identity:
  MM:1739
  Time:
  1957
  Person:
  Universitetsforlaget
 27. Thumbnail
  Name:
  Blått som havet
  Identity:
  MM:1940
  Time:
  cop. 1997
  Person:
  Huisfeldt (MM), Huitfeldt, Johanne (MM) [huvuduppslag]
 28. Thumbnail
  Name:
  Alm i norsk natur og tradisjon
  Identity:
  MM:1992
  Time:
  1995
  Person:
  Gjerdåker, Johannes [biuppslag], Nedkvitne, Knut (MM) [huvuduppslag], Norsk Skogbruksmuseum (MM)
 29. Thumbnail
  Name:
  Norske museers historie
  Identity:
  MM:2038
  Time:
  [1944]
  Person:
  Keilland, Thor P. (MM) [biuppslag], Shetelig, Haakon (MM) [huvuduppslag]
 30. Thumbnail
  Name:
  Historier fra en annen virkelighet
  Identity:
  MM:2087
  Time:
  1998
  Person:
  Arkeologisk museum, UiS, Nordenborg Myhre, Lise (MM) [huvuduppslag]
 31. Thumbnail
  Name:
  Frøyas hus
  Identity:
  MM:2137
  Time:
  1997
  Person:
  Arkeologisk museum, UiS, Foldøy, Oddveig [biuppslag]
 32. Thumbnail
  Name:
  Kirkja og kirkjuskruð
  Identity:
  MM:2150
  Time:
  1997
  Person:
  Kiran, Ketil (MM) [biuppslag], Lilja Árnadóttir (MM) [biuppslag], NIKU (MM), Thjóðminjasafn Íslands
 33. Thumbnail
  Name:
  Publikasjoner 1948-1965
  Identity:
  MM:2261
  Time:
  1967
  Person:
  Universitetsforlaget
 34. Thumbnail
  Name:
  Norskbrukte marineblankvåpen i den dansk/norske fellesflåte och den norske marine
  Identity:
  MM:2602
  Time:
  1983
  Person:
  Forsvarsmuseet (MM), Melsaeter, Arne J. (MM) [huvuduppslag]
 35. Thumbnail
  Name:
  Steinalderbosetningen i Sandbukt på Sørøya, Vest-Finnmark
  Identity:
  MM:2645
  Time:
  1996
  Person:
  Simonsen, Povl (MM) [huvuduppslag], Umeå universitet
 36. Thumbnail
  Name:
  Plassering av de første kirkene i Norge i forhold til de første kultstedene
  Identity:
  MM:2656
  Time:
  1997
  Person:
  McNicol, John (MM) [huvuduppslag], Norges forskningsråd (MM)
 37. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1958 no:1-10
  Identity:
  MM:2780
  Time:
  1958
 38. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1959 no:1-10
  Identity:
  MM:2781
  Time:
  1959
 39. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1960 no:1-10
  Identity:
  MM:2782
  Time:
  1960
 40. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1947 no:8
  Identity:
  MM:2783
  Time:
  1947
 41. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1950 no:8-10
  Identity:
  MM:2785
  Time:
  1950
 42. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1951 no:1-10
  Identity:
  MM:2786
  Time:
  1951
 43. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1952 no:1-10
  Identity:
  MM:2787
  Time:
  1952
 44. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1953 no:1-10
  Identity:
  MM:2788
  Time:
  1953
 45. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1954 no:1-10
  Identity:
  MM:2789
  Time:
  1954
 46. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1955 no:1-10
  Identity:
  MM:2790
  Time:
  1955
 47. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1956 no:1-10
  Identity:
  MM:2791
  Time:
  1956
 48. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1957 no:1-10
  Identity:
  MM:2792
  Time:
  1957
 49. Thumbnail
  Name:
  Norsk arkeologisk bibliografi 1957 - 1976
  Identity:
  MM:2821
  Time:
  1979
  Person:
  Bakka, Liv (MM) [huvuduppslag]
 50. Thumbnail
  Name:
  Havet som bindeledd mellom de eldste sjøfartskulturene
  Identity:
  MM:2996
  Time:
  1995
  Person:
  Heyerdahl, Thor (MM) [huvuduppslag], Norske Videnskaps-akademi (MM)
 51. Thumbnail
  Name:
  1940--igjen?
  Identity:
  MM:3177
  Time:
  1987
  Person:
  Forsvarsmuseet (MM), Holm, Terje H. [huvuduppslag]
 52. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1962 no:1-5
  Identity:
  MM:4809
  Time:
  1962
 53. Thumbnail
  Name:
  Pro patria 1963 no:1-4 och 6-7
  Identity:
  MM:4810
  Time:
  1963
 54. Thumbnail
  Name:
  Haermuseet
  Identity:
  MM:4852
  Time:
  1940-1950
 55. Thumbnail
  Name:
  Haermuseet
  Identity:
  MM:4853
  Time:
  1951-1954
 56. Thumbnail
  Name:
  Haermuseet
  Identity:
  MM:4854
  Time:
  1955
 57. Thumbnail
  Name:
  Haermuseet
  Identity:
  MM:4855
  Time:
  1956
 58. Thumbnail
  Name:
  Haermuseet
  Identity:
  MM:4856
  Time:
  1960
 59. Thumbnail
  Name:
  Haermuseet
  Identity:
  MM:4857
  Time:
  1960
 60. Thumbnail
  Name:
  Haermuseet
  Identity:
  MM:4858
  Time:
  1962