logo

Carlotta - the museum database

GMK:321 :: medalj

Object description

Belöningsmedalj i silver från världsutställningen i Paris år 1867. Åtsidan prydes av Kejsar Napoleon III:s bild. Tilldelad Docteur Charles Dickson enligt präglad inskription på frånsidan.

Charles Dickson var bataljonsläkare 1840-45 vid Göta artilleriregemente och hade praktik i Göteborg med vilken han upphörde år 1858.

Livligt intresserad av sociala frågor, var Dickson 1856 medlem av en välgörenhetskongress i Bryssel och 1857 anordnade han efter dess mönster en likadan i Stockholm. 1862 fick han av regeringen uppdrag att delta i den i London församlade kongressen "för de sociala vetenskapernas utveckling". 1867 deltog han vid den i Paris hållna konferensen för förbättrande av arbetsklassens ställning och presenterade där en på franska egenhändigt författad rapport om arbetarklassens ställning i de tre nordiska rikena.

Troligt är att han förlänades prismedaljen i silver för denna skrift.

Samma år, 1867, förordnades också till medlem i den av regeringen tillsatta kommittén för utarbetande av en ny fattigvårdslag. Han blev 1848 ledamot, var 1859–1868 sekreterare och sedan 1878 hedersledamot i Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg.

Inventarienummer
GMK:321
Sakord - vidare term
medaljer
Sakord - neutral term
medalj
Sakord - snävare term
utställningsmedalj
Tidpunkt - tillverkning
1867
Tidpunkt - förvärv till museet
1902 [troligt, Dickson avled detta år.]
Beskrivning

Belöningsmedalj i silver från världsutställningen i Paris år 1867. Åtsidan prydes av Kejsar Napoleon III:s bild. Tilldelad Docteur Charles Dickson enligt präglad inskription på frånsidan.

Charles Dickson var bataljonsläkare 1840-45 vid Göta artilleriregemente och hade praktik i Göteborg med vilken han upphörde år 1858.

Livligt intresserad av sociala frågor, var Dickson 1856 medlem av en välgörenhetskongress i Bryssel och 1857 anordnade han efter dess mönster en likadan i Stockholm. 1862 fick han av regeringen uppdrag att delta i den i London församlade kongressen "för de sociala vetenskapernas utveckling". 1867 deltog han vid den i Paris hållna konferensen för förbättrande av arbetsklassens ställning och presenterade där en på franska egenhändigt författad rapport om arbetarklassens ställning i de tre nordiska rikena.

Troligt är att han förlänades prismedaljen i silver för denna skrift.

Samma år, 1867, förordnades också till medlem i den av regeringen tillsatta kommittén för utarbetande av en ny fattigvårdslag. Han blev 1848 ledamot, var 1859–1868 sekreterare och sedan 1878 hedersledamot i Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg.

Utställning - tidigare utställd i
Om 150 år, 2011
Utställningsdel - tidigare utställd i
Om 150 år, 2011 : Rum 1
Materialkategori
metall
Material
silver
Namn - avbildad
Napoleon III
alt
Namn - annan anknytning
Dickson, Charles, 1814-1902
alt
Land - tillverkning
Frankrike
Ort - tillverkning
Paris
Klassifikation OCM (smal)
Status, roll och prestige: Ordensväsen och medaljer (554.1)
Diameter (cm)
6,8
Vikt
149,7 gram
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Belongs to Samling
GMK :: Göteborgs Historiska Museums Mynt- och Medaljsamling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.