logo

Carlotta - the museum database

Ingemarsson, Eva :: person

Object description
Eva Ingemarsson var med och startade dansgruppen Rubicon 1978 och där arbetade hon under tio år med vuxen- och barnföreställningar. 1998 startade Ingemarsson kompaniet Eva Ingemarsson Dansproduktion. Sedan flera år har hon arbetat med filmprojiceringar och foto i sina danföreställningar, för att undersa hur detta kan förjupa och förändra sceniska perspektiv och uttryck. Tillsammans med filmaren och kompositören Niklas Rydén utvecklade de arbetet med att använda dokumentära filmintervjuer i dansföreställningar. Sedan 1999 har Ingemarsson används sig av dokumentära filmintrevjuer med dansare som en viktig del i föreställningen.
Object description

"Eva Ingemarsson verkar som koreograf och konstnärlig ledare för Eva Ingemarsson Dansproduktion och scenen Atalante i Göteborg som sedan starten 1987 varit ett viktigt svenskt forum för nutida scenkonst med dansen i centrum.

Eva Ingemarsson tillhör sedan 35 år det etablerade svenska danslivet. Under många år arbetade hon med olika typer av installations- och utomhusföreställningar parallellt med turnerande vuxen- och barnverksamhet. 1987 grundade hon tillsammans med gruppen Rubicon, scenen Unga Atalante. Scenen bytte sedan skepnad och namn till Atalante 1998, och i samband med detta startades Eva Ingemarsson Dansproduktion.

Eva Ingemarsson arbetar med att regelbundet skapa och sätta upp större helaftonsverk på hemmascenen Atalante och för turnéer. I sitt arbete utforskar hon koreografi och rörelse i mötet med det skulpturala och arkitektoniska rummet. En viktig del i det koreografiska arbetet är att låta dokumentära intervjuer från aktörerna blandas med stillbilds- och filmprojiceringar, ofta direkt på dansarnas kroppar, för att förändra och fördjupa det sceniska uttrycket och perspektiven.

Eva Ingemarssons föreställningsverksamhet uppbär statliga och kommunala verksamhetsbidrag. Hon har erhållit ett flertal konstnärsstipendier från bland annat Konstnärsnämnden, Göteborgs Stad Kulturstipendium, Västra Götalandsregionen, Sällskapet Gnistan och Familjen Wikanders Stiftelser. År 2012 tilldelades hon Konstnärsnämndens 10 åriga långtidsstipendium.

Eva Ingemarssons föreställningar har spelats runt om i Sverige men även internationellt såsom i Kina, Ryssland, Marocko, Armenien, Mexiko, Litauen och Finland.

Ett urval av verk

Allting rasar inför en naken skuldra 1987, Hemliga dagar 1988, Passage 1989, Två Vägar 1991, Objudna Gäster 1992, Skuggbild 1992, Bröllopsnatten 1994, Fotografen 1997, The frozen ones 1999, Månens fyra ansikten 2001, Mellan dag och natt 2003, Alterego 2004, Go to hell or leave in peace 2005, XpositionREVERSE 2006, Tesoro 2007, Defensa-Tesoro II 2009, Systrar-Tesoro III 2011, Depurazione 2012, Spegeln–Kairos 2013."

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.