logo

Carlotta - the museum database

bild

ABC-bokresan, 2006 :: Abc-bokresan, Abcbokresan

Object description

Utställning i tre digitala "rum" där 15 läseböcker ur museets samlingar visades upp. Besökaren kunde bläddra i böckerna, läsa kommentarer om innehåll såväl som själva boken och dess författare och tillkomst. I utställningen fanns även texter om läsandets och läsebokens historia.

Utställningen sattes upp med stöd från Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift, Göteborgs barnhus, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser samt Kulturrådet.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.