logo

Carlotta - the museum database

Spåren talar uppdatering, 2016, Spåren talar, 2002 :: Spåren talar, västsvensk förhistoria

Object description
Under 2016 har en uppdatering av utställningen gjorts i samband med att vissa föremål, som inlånats från andra museer, bytts ut mot objekt ur Stadsmuseets egna samlingar.
 1. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:56
  Sakord: skedskrapa, skinnverktyg, skrapa, träverktyg
  Location:
  Bohuslän, Orusts östra, Stala, Sverige
  Time:
  2001, neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 2. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:127
  Sakord: ceremoniföremål, hacka, korsformig hacka, stalahackan
  Location:
  Bohuslän, Bråttkärr, Orust, Orusts östra, Stala, Sverige, Viddeberget
  Time:
  1857, äldre stenålder (12000 f. Kr - 4000 f. Kr), mesolitikum (10 000 f. Kr - 4000 f. Kr), Världsutställningen i Paris 1867
  Person:
  Danielsson, Anna [2012]
 3. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:131
  Sakord: båtyxa, stridsyxa, yxa
  Location:
  Bohuslän, Göteborg, Kärra, Säve, Sverige
  Time:
  2002-01-22, mellanneolitikum, stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr), strids/båtyxekultur (3000 f. Kr - 2000 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 4. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:143
  Sakord: jaktvapen, pilspets, spånpilspets, vapen
  Location:
  Bohuslän, Orusts östra, Stala, Sverige
  Time:
  2001-01-10, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), mellanneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 5. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:145
  Sakord: jaktvapen, pilspets, spånpilspets med tånge, vapen
  Location:
  Bohuslän, Sverige
  Time:
  2001-01-15, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), mellanneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 6. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:405
  Sakord: tunnackig yxa, yxa
  Location:
  Göteve, Sverige, Uddegården, Västergötland, Vilske
  Time:
  2001-01-15, neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 7. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:431
  Sakord: Artefakt, jaktvapen, pilspets, spånpilspets med tånge, vapen
  Location:
  Flundre, Fuxerna, Sverige, Tösslanda, Västergötland
  Time:
  2001-01-15, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), mellanneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 8. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:1412
  Sakord: brakteat, hänge, hängsmycken
  Location:
  Flundre, Fuxerna, Sverige, Tysslanda, Västergötland
  Time:
  2002-06-17, folkvandringstid (400 e. Kr - 550 e. Kr), järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena, Henriksson, Marie
 9. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:1613
  Sakord: brakteat, hänge, hängsmycken
  Location:
  okänd fyndort
  Time:
  1878, folkvandringstid (400 e. Kr - 550 e. Kr), järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Henriksson, Marie
 10. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:1677
  Sakord: beslag, bronsbeslag, människohuvud, skulpturer
  Location:
  Möckleby, Norra Qvinneby, Öland, Stenåsa, Sverige
  Time:
  1882, förromersk järnålder (500 f. Kr - 0 Kr. f), järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), romersk järnålder (0 Kr. f - 400 e. Kr)
  Person:
  Lindström, Uno [2010]
 11. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:1978
  Sakord: dolk, falthuggen flintdolk, uttagen, vapen
  Location:
  Bohuslän, Inlands Nordre, Övre Knaverstad, Solberga, Bohuslän, Sverige
  Time:
  2001-01-15, senneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 12. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2046
  Sakord: dubbeleggat, svärd, vapen
  Location:
  Beläteröd, Bohuslän, Myckleby, Orusts östra, Sverige
  Time:
  2001-05-29, bronsålder (1700 f. Kr - 500 f. Kr), period V, yngre bronsålder (1100 f. Kr - 500 f. Kr)
  Person:
  Enbuske, Andreas
 13. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2172
  Sakord: offersten, skålgropssten
  Location:
  Bohuslän, Göteborg, Höga, Säve, Sverige
  Time:
  1872, 2002-08-20, bronsålder (1700 f. Kr - 500 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 14. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2179
  Sakord: behållare, lerkärl
  Location:
  Bohuslän, Hålta, Inlands Nordre, Lilla Risby, Sverige
  Time:
  1892, förromersk järnålder (500 f. Kr - 0 Kr. f), järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 15. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2189
  Sakord: flathuggen spjutspets, jaktvapen, spjutspets, vapen
  Location:
  Bohuslän, Göteborg, Säve, Sverige
  Time:
  1892, 2001-05-29, senneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Enbuske, Andreas
 16. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2266
  Sakord: hacka, utan skafthål, yxa
  Location:
  Göteborg, Sverige, Västergötland, Västra Frölunda
  Time:
  1892, 2001-05-29, neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Enbuske, Andreas
 17. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2312
  Sakord: Artefakt, båtyxa, stridsyxa, vapen, yxa
  Location:
  Sparlösa, Sverige, Västergötland, Viste
  Time:
  1892, 2001-01-15, mellanneolitikum, strids/båtyxekultur (3000 f. Kr - 2000 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 18. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2318
  Sakord: Artefakt, båtyxa, stridsyxa, yxa
  Location:
  Kinnekulle, Sverige, Västergötland
  Time:
  1892, 2001-01-15, mellanneolitikum, strids/båtyxekultur (3000 f. Kr - 2000 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 19. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2319
  Sakord: flathuggen spjutspets, jaktvapen, spjutspets, vapen
  Location:
  Berghem, Lekvad, Mark, Sverige, Västergötland
  Time:
  1892, 2001-01-15, senneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 20. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2360
  Sakord: bronsstatyett, skulpturer
  Location:
  Göteborg [ev.], Härlanda [Hörlanda?], Härlunda [ev.], Sverige, Västergötland
  Time:
  järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
 21. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2396
  Sakord: gjutform
  Location:
  Horla, Krusegården, Kulling, Sverige, Västergötland
  Time:
  2002-05-23
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 22. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2412
  Sakord: jaktvapen, pilspets, spånpilspets med tånge, vapen
  Location:
  Bohuslän, Inlands Nordre, Jörlanda, Sverige
  Time:
  1894, 2001-05-29, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), mellanneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Enbuske, Andreas
 23. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2423
  Sakord: jaktvapen, pilspets, spånpilspets med tånge, vapen
  Location:
  Backa, Backa kyrkogård, Bohuslän, Göteborg, Sverige
  Time:
  1894, 2001, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), mellanneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 24. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:2998
  Sakord: jaktvapen, pilspets, spånpilspets med tånge, vapen
  Location:
  Arendal, Göteborg, Lundby, Sverige, Västergötland
  Time:
  1903, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), mellanneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 25. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3107
  Sakord: tunnackig yxa, vapen, yxa
  Location:
  Bjellum, Bolum, Sverige, Valle, Västergötland
  Time:
  1905, 2001-05-23, neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr) [tidig], yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Enbuske, Andreas, Hall, Berit
 26. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3112
  Sakord: Artefakt, tunnackig yxa, yxa
  Location:
  Sverige, Västergötland
  Time:
  1905, 2001-01-15, neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr) [tidig], yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 27. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3125
  Sakord: Artefakt, flathuggen spjutspets, jaktvapen, spjutspets, vapen
  Location:
  Gäsene, Skölvene, Sverige, Västergötland
  Time:
  1905, 2001-01-10, senneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 28. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3129
  Sakord: Artefakt, flathuggen skära, jordbruksredskap, skära
  Location:
  Eggvena, Kulling, Sverige, Västergötland
  Time:
  1905, 2001-01-15, senneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 29. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3165
  Sakord: övrig skafthålsyxa, simple skafthålsyxa, yxa
  Location:
  Sverige, Västergötland
  Time:
  1905, 2002-01-22, senneolitikum, stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 30. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3166
  Sakord: mångkantyxa, yxa
  Location:
  Sverige, Västergötland
  Time:
  1905, 2002-01-22, senneolitikum, stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 31. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3316
  Sakord: holkyxa, yxa
  Time:
  2002-01-30, bronsålder (1700 f. Kr - 500 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 32. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3559
  Sakord: flathuggen skära, jordbruksredskap, skära
  Location:
  Asmundtorp, Bohuslän, Göteborg, Säve, Sverige, Västra Hising
  Time:
  1889, 1907, 2001-01-15, senneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 33. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3574
  Sakord: lårbensformad slipsten, slipsten, slipverktyg
  Location:
  Billingen, Sverige, Västergötland
  Time:
  1889, 2002-01-22, mellanneolitikum, stenålder (12000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 34. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3728
  Sakord: tjocknackig yxa, vapen, yxa
  Location:
  Bohuslän, Göteborg, Säve, Sverige
  Time:
  1898, 2002-04-11, neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 35. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3770
  Sakord: båtyxa, stridsyxa, vapen, yxa
  Location:
  Göteborg, Molinsgatan, Sverige, Västergötland
  Time:
  1910, mellanneolitikum, strids/båtyxekultur (3000 f. Kr - 2000 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
 36. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:3806
  Sakord: tjocknackig yxa, yxa
  Location:
  F(?)ranum, Göteborg, Lundby, Sverige, Västergötland
  Time:
  1912, 2001-01-15, neolitikum (4000 f. Kr - 1700 f. Kr), yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 37. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:4632
  Sakord: Artefakt, flathuggen skära, jordbruksredskap, skära
  Location:
  Borgunda, Boskog, Gudhem, Sverige, Västergötland
  Time:
  1913, 2001-05-29, senneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Enbuske, Andreas
 38. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5030
  Sakord: lertrissa, smide
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, 2002-05-23, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 39. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5031
  Sakord: lertrissa, smide
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, 2002-05-23, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 40. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5032
  Sakord: lertrissa, smide
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, 2002-05-23, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 41. Thumbnail
  Objekt: GAM:5049
  Sakord: hammare, metallbearbetning, slagverktyg
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
 42. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5050
  Sakord: föremål, järnföremål
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, 2002-05-23, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 43. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5052
  Sakord: redskap och verktyg, smide, tång
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, 1997-06-12, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 44. Thumbnail
  Objekt: GAM:5053
  Sakord: kniv
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
 45. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5055
  Sakord: föremål, järnföremål
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, 2002-05-23, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 46. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5056
  Sakord: föremål, järnföremål
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, 2002-05-23, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 47. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5058
  Sakord: fästdon, nit
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Sverige
  Time:
  1997-06-17, 2002-05-23, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena [2002]
 48. Thumbnail
  Objekt: GAM:5059
  Sakord: järnföremål
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
 49. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GAM:5059:a
  Sakord: kniv, skära
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå
  Time:
  1913, 1994-11-15 [tidpunkt för registrering i liggaren på nuvarande inv nr], 1997-06-12, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 50. Thumbnail
  Delobjekt: GAM:5059:b
  Sakord: dragjärn, järnföremål
 51. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GAM:5059:c
  Sakord: föremål
  Time:
  2002-05-23
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 52. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GAM:5059:d
  Sakord: föremål
  Time:
  2002-05-23
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 53. Thumbnail
  bild
  Delobjekt: GAM:5059:e
  Sakord: föremål
  Time:
  2002-05-23
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 54. Thumbnail
  Objekt: GAM:5074
  Sakord: byggnadsdetaljer, lerklining
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
 55. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5075
  Sakord: bryne, slipverktyg
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, 2002-05-23, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 56. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5078
  Sakord: restprodukter/ämne, slagg, smide
  Location:
  Fjärås, Fjäre, Halland, Måå, Måå 1Ba, Sverige
  Time:
  1913, 2002-05-23, järnålder (500 f. Kr - 1100 e. Kr), vikingatid (800 e. Kr - 1100 e. Kr)
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 57. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5097
  Sakord: jaktvapen, pilspets, spånpilspets med tånge, vapen
  Location:
  Bohuslän, Lyse, Stångenäs, Sverige
  Time:
  1914, 2001-01-15, gropkeramisk kultur (3200 f. Kr - 2400 f. Kr), mellanneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Malmborg, Caroline
 58. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5098
  Sakord: pilspets, spånpilspets, vapen
  Location:
  Bohuslän, Lyse, Stångenäs, Sverige
  Time:
  1914, 2001-01-15, mellanneolitikum
  Person:
  Malmborg, Caroline
 59. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5316
  Sakord: flathuggen skära, jordbruksredskap, skära
  Location:
  Göteborg, Halland, Himle, Hunnestad, Lillebörs, Sverige
  Time:
  1914, 1999-11-05 [svartvit], 2001-05-23, senneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Enbuske, Andreas
 60. Thumbnail
  bild
  Objekt: GAM:5317
  Sakord: flathuggen skära, jordbruksredskap, skära
  Location:
  Halland, Himle, Hunnestad, Lillebörs
  Time:
  1914, 1999-11-05, 2001-05-23, senneolitikum, yngre stenålder (4000 f. Kr - 1700 f. Kr)
  Person:
  Enbuske, Andreas

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.