logo

Carlotta - the museum database

Krona eller klave, 2012 :: Krona eller Klave, Olika sidor av mynt och krediter under Göteborgs 1800-tal

Object description

Krona eller Klave är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs stadsmuseum och Institutionen för ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse. Syftet är att museets unika mynt- och medaljsamling skall kunna visas för allmänheten i en utställning byggd på ny grundforskning kring kreditmarknaden i 1800-talets Göteborg.

Projektet pågår t o m 2014 och innehåller en forskningsdel där forskarna Per Hallén, Martin Fritz och Lili-Annè Aldman arbetar med olika delar av den informella och formella kreditmarknaden under 1800-talet, samt en del som utvecklar en ny utställning vid Göteborgs Stadsmuseum. De båda delarna skall arbeta nära varandra och ge varandra fördjupad kunskap

Staden Göteborg var under 1800-talet en av de mest expansiva i norra Europa och dess ekonomiska ställning stärktes. Detta speglas i Stadsmuseets unika samling av mynt och medaljer som började byggas upp under perioden. Samlingen har inte kunnat visas för allmänheten till följd av de höga säkerhetskrav som måste ställas. Anmärkningsvärt nog har även stadens ekonomiska 1800-talshistoria varit styvmoderligt behandlad. Inom projektet kommer mynt, sedlar och övriga föremål som hänger samman med ekonomiska förhållanden kombineras med en undersökning av 1800-talets dramatiska samhällsomvandling knuten till industrialiseringen.

Krona eller Klave-projektet skall resultera i att den unika numismatiska samlingen ordnas och digitaliseras och därmed blir tillgänglig för alla. Forskningen kring Göteborgs 1800-tal bidrar till en ny bild av en av de mest händelserika faserna i stadens historia. Framför allt kommer universitetet och Stadsmuseet att samverka för att på helt nya sätt arbeta med både forskningsfrågor och museisamlingar.

Det blir ett levande samarbete med workshops för inbjudna specialister, föredrag för allmänheten, vilket öppnar för ett projekt som blir till en livfull slutprodukt och fortsätter att utvecklas. Ett mynt, en sedel eller ett aktiebrev som kan kompletteras med namn på människor, något om deras liv, kanske en bild och hur den enskilda individen var och är beroende av världsekonomin kommer alltid att vara aktuella frågor, oavsett hög- eller lågkonjunktur.

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, tavla, teckning
  Identity:
  Fotou.nr:0:74
  Location:
  Sverige
  Person:
  Röhl, Maria, Wijk, Olof, 1786-1856
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:3625
  Location:
  Sverige
  Person:
  Ölisch, Carl Theodor
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:22071
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget 1, Sverige, Västergötland
  Time:
  1800-talet [slutet (trol)], 1965
  Person:
  Gaudard, Caroline, 1846-1929
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  checkstämplingsmaskin, räknemaskin
  Identity:
  GIM:4487
  Time:
  1900-talet [början (trol)], 1984-05-14, 2014-12-09 [ibm]
  Person:
  Backström, Ida, Todd Protectograph Co.
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  mångleritecken, månglersketecken, märke
  Identity:
  GM:83
  Time:
  1835 [CA], 1872, 2014-12-10
  Person:
  Backström, Ida
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  besman, vågar
  Identity:
  GM:2599
  Location:
  Skara, Sverige, Västergötland
  Time:
  1784, 1905, 2014-12-09 [ibm]
  Person:
  Backström, Ida
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  aktiebrev, betalningsmedel, handlingar
  Identity:
  GM:6369
  Location:
  Göteborg
  Time:
  1821-03-06, 1912
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  borgarbrev, handlingar
  Identity:
  GM:6903
  Time:
  1854, 1915
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  besman, vågar
  Identity:
  GM:8486
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1925, 2005-06-18 [me]
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  plånböcker, plånbok
  Identity:
  GM:14646
  Time:
  1834 [före], 1934, 2003-08-14, 2014-12-10 [ibm, bild 2-3]
  Person:
  Backström, Ida [bild 2-3], Eriksson, Magdalena
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  bärdon, väska
  Identity:
  GM:21295
  Location:
  Göteborg, Göteborg [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1958, 2013-01-24, 2013-08-07 [jll]
  Person:
  Lindewall, Jessica, Wernemyr, Manne
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  affärsskylt
  Identity:
  GM:28176
  Location:
  Göteborg, Landala Långgata [?], Sverige, Västergötland
  Time:
  1800-talet [slutet (trol.)], 1900-talet [början (?)], 1971, 2004-05-13
  Person:
  Eriksson, Magdalena
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  hembiträdesdräkt, klänningar, uniformer
  Identity:
  GM:30552
  Time:
  1890 [ca], 1974, 2003-08-19
  Person:
  Eriksson, Magdalena, Svensson, Selma
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  bord, kontorsmiljö, skrivpulpet
  Identity:
  GM:30894
  Location:
  Göteborg, Magasinsgatan 24, Sverige, Västergötland
  Time:
  1870-1974, 1870-talet, 1974-11, 2006-07-04
  Person:
  Blomgren, Klas
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  präglingsstamp
  Identity:
  GM:30924
  Location:
  Göteborg, Magasinsgatan 24, Sverige
  Time:
  1870-talet, 1872-1974, 1880-talet, 1890-talet, 1900-talet, 1974-11-18, 2001-10-03, 2014-12-10 [ibm, bild 3-8]
  Person:
  Backström, Ida [bild 3-8], Eriksson, Magdalena
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  protektograf, sifferskyddsmaskin
  Identity:
  GM:38207
  Location:
  Bohuslän, Göteborg, Göteborg [Trolig], New York, Sverige, Sverige [Trolig], USA
  Time:
  1900 [ca], 1940 [före], 1981-09-10, 2014-12-10
  Person:
  Backström, Ida, Safe guard checkwriter co
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GMA:2654:8
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Korsgatan, Södra Hamngatan 23, Sverige
  Time:
  1880-tal, 1936
  Person:
  D. F. Bonniers bokhandel, Sandels, Carl
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, porträtt, visitkort
  Identity:
  GMA:2815:26
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1860 [ca]
  Person:
  Hedlund, S. A., Unna & Höffert
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GMA:11528:23
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Hamngatan 11 [Rum III:7], Sverige
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, skioptikonbild
  Identity:
  GMA:12744:15
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kungstorget, Saluhallen, Sverige
  Time:
  1890 [troligen], 1900 [troligen]
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer, minnesmedalj, skådepenning
  Identity:
  GMK:1
  Location:
  Sverige
  Time:
  1850
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Karl XV, kung av Sverige och Norge
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  belöningsmedalj, medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:2
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1860-talet, 1880 [ca]
  Person:
  Kungl. Myntverket
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer, minnesmedalj
  Identity:
  GMK:3
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1869, 1880 [ca]
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer, minnesmedalj
  Identity:
  GMK:4
  Location:
  Sverige
  Time:
  1809, 1880 [ca], 2012
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Rosenblad, Mathias
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:5
  Location:
  Sverige
  Time:
  1870-talet [trolig]
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar II
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:6
  Location:
  Sverige
  Time:
  1856
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar I, Poppius, Gabriel
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:7
  Location:
  Sverige
  Time:
  1891
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar II
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:8
  Location:
  Sverige
  Time:
  1839
  Person:
  Brahe, Magnus, Hildebrand, Gabriel, Karl XIV Johan
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:9
  Location:
  Sverige
  Time:
  1857
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar I, Westerstrand, Pehr
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:10
  Location:
  Sverige
  Time:
  1846
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar I, Tegnér, Esaias, 1782-1846
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:11
  Location:
  Sverige
  Time:
  1840-talet [trolig]
  Person:
  Geijer, Erik Gustaf, 1783-1847, Hildebrand, Gabriel, Oskar I
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:12
  Location:
  Sverige
  Time:
  1879
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar II
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:13
  Location:
  Sverige
  Time:
  1852
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar I
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:14
  Location:
  Sverige
  Time:
  1800-talet
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar I [?]
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:15
  Location:
  Sverige
  Time:
  1839
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Karl XIV Johan
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:16
  Location:
  Sverige
  Time:
  1846
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar I
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:17
  Location:
  Sverige
  Time:
  1880 [ca]
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar II
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:18
  Location:
  Sverige
  Time:
  1830
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Karl XIV Johan
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:19
  Location:
  Sverige
  Time:
  1878
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar II
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:20
  Location:
  Sverige
  Time:
  1891
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar II
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:21
  Location:
  Sverige
  Time:
  1818
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Karl XIV Johan
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:22
  Location:
  Sverige
  Time:
  1894
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar II
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:23
  Location:
  Sverige
  Time:
  1875
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar II
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:24
  Location:
  Sverige
  Time:
  1886
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar II
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:25
  Location:
  Sverige
  Time:
  1880-talet [trolig]
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oskar II
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:26
  Location:
  Sverige
  Time:
  1823 [trolig]
  Person:
  de Geer, Carl, Hildebrand, Gabriel, Oskar II
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:27
  Location:
  Sverige
  Time:
  1838 [trolig]
  Person:
  Carlander, Christopher, läkare, Hildebrand, Gabriel, Oskar I
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:28
  Location:
  Sverige
  Time:
  1842 [trolig]
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Karl XIV Johan, Tamm, Pehr Adolf
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:29
  Location:
  Sverige
  Time:
  1848
  Person:
  Geijer, Erik Gustaf, 1783-1847, Hildebrand, Gabriel, Oskar I
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:30
  Location:
  Sverige
  Time:
  1860-talet
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Karl XV, kung av Sverige och Norge
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:31
  Location:
  Sverige
  Time:
  1856
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Lagerhjelm, Pehr, Oscar I, kung av Sverige och Norge
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:32
  Location:
  Sverige
  Time:
  1856
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Oscar I, kung av Sverige och Norge, von Hartmansdorff, August
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:33
  Location:
  Sverige
  Time:
  1926
  Person:
  Bohlin, W.A., Gustaf V, kung av Sverige, 1858-1950, Hildebrand, Gabriel, Lindberg, Charles Felix
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:34
  Location:
  Sverige
  Time:
  1848 [?]
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Järta, Hans, Karl XIV Johan, Kungl. Myntverket, Mellgren, C. M.
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:35
  Location:
  Sverige
  Time:
  1860
  Person:
  Carl XV, Hildebrand, Gabriel, Kungl. Myntverket
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:36
  Location:
  Sverige
  Time:
  1838
  Person:
  Hildebrand, Gabriel, Karl XIV Johan, Kungl. Myntverket, Sprengtporten, Jakob Wilhelm
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:37
  Location:
  Berlin, Tyskland
  Time:
  1870
  Person:
  Carl XV, Hildebrand, Gabriel
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:38
  Location:
  Sverige
  Time:
  1860
  Person:
  Carl XV, Hildebrand, Gabriel, Kungl. Myntverket
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:39
  Location:
  Sverige
  Time:
  1870 [ca.]
  Person:
  Carl XV, Hildebrand, Gabriel, Kungl. Myntverket
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  medalj, medaljer
  Identity:
  GMK:40
  Location:
  Sverige
  Time:
  1871
  Person:
  Carl XV, Hildebrand, Gabriel, Kungl. Myntverket

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.