logo

Carlotta - the museum database

bild

GAM:20854 :: spik

Object description
Inventarienummer 20579-20903: Järnålders gravfält. F. vid undersökning för Göteborgs Museum 1920 och 1921. Hvitsten by, Solberga socken, Inlands nordre härad, Bohuslän. - Solberga s:n, dagboks n:r 65.
  • Inventarienummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.