logo

Carlotta - the museum database

Teaterhistoriska samfundet i Göteborg (THS) :: organisation

Object description
Samfundet grundades med avsikt att driva ett Teaterhistoriskt museum. 1954 kunde man efter ett par års förebedelser och insamling öppna ett museum i Lorensbergteaterns lokaler. Samfundet drev museet till 1968, när Göteborgs stad tog över ansvaret. Därefter har Samfundet verkat som vänförening till samlingarna, först på Teaterhistoriska museet och från 1995 på Göteborgs Stadsmuseum.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.