logo

Carlotta - the museum database

Stadsingenjörskontoret, Göteborg, Göteborgs Stadsingenjörskontor :: organisation

Visat namn
Stadsingenjörskontoret, Göteborg; Göteborgs Stadsingenjörskontor
Verksamhetsnamn
Stadsingenjörskontoret; Göteborgs Stadsingenjörskontor; Stadsingenjörskontoret [fd]; Stadsbyggnadskontoret
Sakord
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Stad
Göteborg
Gata/adress
Rådhuset
Institutionsnamn
Stadsingenjörskontoret; Göteborgs stadsingenjörskontor; Göteborg.
Namn på underordnad enhet
Stadsingenjörskontoret

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.