logo

Carlotta - the museum database

Biskopsgården

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  ämnesordnad handling, arkivalier, intervju
  Identity:
  Ämnesordnad handling GSMArkiv:190012:22
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  ämnesordnad handling, arkivalier, intervju
  Identity:
  Ämnesordnad handling GSMArkiv:190012:30
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  ämnesordnad handling, arkivalier, intervju
  Identity:
  Ämnesordnad handling GSMArkiv:190012:36
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  ämnesordnad handling, arkivalier, intervju
  Identity:
  Ämnesordnad handling GSMArkiv:190012:65
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  ämnesordnad handling, arkivalier, intervju
  Identity:
  Ämnesordnad handling GSMArkiv:190012:66
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologisk rapport, arkivalier, rapport
  Identity:
  Arkeologisk rapport 2019:01
  Location:
  Biskopsgården 830:790, Lundby
  Time:
  2019
  Person:
  Kegel, Karolina
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkivalier, intervju
  Identity:
  GSMArkiv:190012:6
  Person:
  Göteborg berättar, 2021, Jobba, leva, bo, 2018
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkivalier, intervju
  Identity:
  GSMArkiv:190012:22
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkivalier, intervju
  Identity:
  GSMArkiv:190012:30
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkivalier, intervju
  Identity:
  GSMArkiv:190012:65
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkivalier, intervju
  Identity:
  GSMArkiv:190012:66
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkivalier, intervju
  Identity:
  GSMArkiv:190012:93
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkivalier, intervju
  Identity:
  GSMArkiv:190012:97
  Person:
  Göteborg berättar, 2021
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkivalier, inventering av kulturvärden, kulturmiljörapport, rapport
  Identity:
  Kulturvärdesinventering 2019:01
  Location:
  Biskopsgården 60:2, Biskopsgården 61:6, Klarvädersgatan
  Person:
  Björk, Louise, Larberg, Vanja
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkivalier, kulturmiljörapport, kulturvärdesinventering, rapport
  Identity:
  Kulturvärdesinventering 2019:03
  Person:
  Björk, Louise, Larberg, Vanja