logo

Carlotta - the museum database

GAM:48270 :: keramikkärl

Object description
Under nordvästra kanten av en i markytan synlig lutande sten, som kantades av mindre stenar, fanns en brandgrop vari det stod ett krossat lerkärl täckt av en locksten. Stora stenar låg snett ned i brandgropen och med understa hörnet 7 cm ned i gropen. Urnan som haft hank rester av denna fanns överst i urnan låg med randen 20 cm under markytan.
Object description

Under schaktningsarbeten för ett husbygge på Valtersberg egenhemsområde i Trankärr påträffades i slutet av maj 1947 ett flatmarksgravfält från förromersk järnålder. Fyndet anmäldes till dåvarande

Göteborgs Museum och undersöktes av Åke Fredsjö under åren 1947-1949. Undersökningen var planerad att fortsätt under 1950 men kom inte tillstånd. Därmed blev en yta på cirka 200m

aldrig undersökt.

Utgrävningen skedde under svårigheter då matjordslagret redan var avschaktat och bortförts och djupgrävningar inför husbyggnation var påbörjats. Urnebrandgropar framkom i över 60 brandgropar.

Object description
Urnan har haft en hank men den saknades redan vid utgrävningen
Inventering - ingår i
Inventering av keramikkärl, 2021
Inventarienummer
GAM:48270
Fornlämningsnummer - RAÄ
Ytterby 85:1
Lämningsnummer - RAÄ
L1960:5530
Fornlämningsnummer - tidigare
Ytterby nr 67
Fornlämningstyp - förhistorisk tid
flatmarksgrav; gravfält
Typ av förvärv
fältarbete
Anläggningstyp
grav 158
Sakord
keramikkärl
Sakord - tidigare benämning
lerkärl
Tidpunkt - utgrävningsstart
1947
Tidpunkt - utgrävningsslut
1949
Arkeologisk period
förromersk järnålder (500 f. Kr - 0 Kr. f); romersk järnålder (0 Kr. f - 400 e. Kr)
Beskrivning
Under nordvästra kanten av en i markytan synlig lutande sten, som kantades av mindre stenar, fanns en brandgrop vari det stod ett krossat lerkärl täckt av en locksten. Stora stenar låg snett ned i brandgropen och med understa hörnet 7 cm ned i gropen. Urnan som haft hank rester av denna fanns överst i urnan låg med randen 20 cm under markytan.; Under schaktningsarbeten för ett husbygge på Valtersberg egenhemsområde i Trankärr påträffades i slutet av maj 1947 ett flatmarksgravfält från förromersk järnålder. Fyndet anmäldes till dåvarande Göteborgs Museum och undersöktes av Åke Fredsjö under åren 1947-1949. Undersökningen var planerad att fortsätt under 1950 men kom inte tillstånd. Därmed blev en yta på cirka 200m aldrig undersökt. Utgrävningen skedde under svårigheter då matjordslagret redan var avschaktat och bortförts och djupgrävningar inför husbyggnation var påbörjats. Urnebrandgropar framkom i över 60 brandgropar.; Urnan har haft en hank men den saknades redan vid utgrävningen
Materialkategori
keramik
Namn - utgrävningsansvarig
Fredsjö, Åke, 1913-1978
Namn - grävaktör
Göteborgs arkeologiska museum
Namn - medverkande
Lindman, Gunnar; Winberg, Gerhard
Världsdel - fyndort
Europa
Land - fyndort
Sverige
Landskap - fyndort
Bohuslän
Socken - fyndort
Ytterby
Kommun - fyndort
Göteborg
Ort - fyndort
Valtersberg
Fastighetsbeteckning - fyndort
Trankärr 2:30; Trankärr 2:31
Klassifikation OCM (smal)
Arkeologi (172)
Litteraturhänvisning
Ekehögen, Backa röd, Valtersberg. K. Cullberg. Valtersberg Kulturlager och fynd drån senmesolitikum - neolitikum, gravfält och Boplatslämningar från tidig järnålder Bakunic-Fridén mfl
Höjd (cm)
16.0
Diameter (cm)
11,7 [buken]
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Belongs to Samling
GAM :: Göteborgs arkeologiska museums samling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.