logo

Carlotta - the museum database

bild

Göteborgs födelse, 2017 :: Göteborgs födelse : ett drama i tre akter

Object description

Prova på 1600-talets sociala medier, lyssna på dåtidens populärmusik och hjälp till att lösa gåtan om vem som bar smycket silverhjärtat. Följ med på en resa genom historien och lära känna de allra första göteborgarna!

Med hjälp av bevarade livsberättelser, unika föremål och arkeologiska fynd får vi en inblick i hur vardagslivet tedde sig på 1600-talet, och hur Göteborg kom att bli en ledande handelsmetropol.

Vi utgår från den senmedeltida staden Nya Lödöse, som legat dold i hundratals år under marken i dagens Gamlestaden. Utgrävningar av staden kastar nytt ljus över Göteborgs historia och människorna som levde där.

(Utställningen är en del av Göteborgs 400-årsjublieum.)

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  gravsten, minnesmärken
  Identity:
  GM:290
  Location:
  Gamlestaden, Göteborg, Nya Lödöse, Sverige, Västergötland
  Time:
  1500-talet [slutet av], 1579, 1876
  Person:
  Gavelin, Charlotta [2016-06-21], Göteborgs födelse, 2017
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  altare, återlämnad, kvinnoaltare, målning, sakramentala föremål
  Identity:
  GM:577
  Location:
  Angered, Angereds kyrka, Sverige, Västergötland, Vättle
  Time:
  1600-talet [slutet av], 1699, 1873
  Person:
  Gavelin, Charlotta [2016-06], Göteborgs födelse, 2017, Lindström, Uno [2007]
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  noter, notskrift
  Identity:
  GM:1370
  Location:
  Berg, Berg, Västergötland [Trolig], Esbjörnstorp [Trolig], Sverige, Sverige [Trolig], Vadsbo, Vadsbo [trol.], Västergötland [trol.]
  Time:
  medeltiden
  Person:
  Göteborgs födelse, 2017
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, PORTRÄTTGRUPP, tavla
  Identity:
  GM:3472
  Time:
  1903
  Person:
  Gavelin, Charlotta [2016-06-21], Göteborgs födelse, 2017
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  spel, spelkort
  Identity:
  GM:4474
  Location:
  Stockholm, Sverige
  Time:
  1500-talet [trolig], 1906
  Person:
  Göteborgs födelse, 2017
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, porträtt, tavla
  Identity:
  GM:6558
  Time:
  1600-talet [motiv], 1900-talet [början av], 1913
  Person:
  Ascheberg, Rutger von, Göteborgs födelse, 2017, Lagerberg, Jenni, Sehatlou, Hossein [2016-08-18]
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, grafisk bild, modeplansch, tryck
  Identity:
  GM:9997
  Location:
  Göteborg, Sverige
  Time:
  1685 [est gan], 1695 [est gan], 1928
  Person:
  Göteborgs födelse, 2017
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, oljemålning, porträtt, tavla
  Identity:
  GM:27846
  Time:
  1895, 1971
  Person:
  Brusewitz, Gustaf Henrik, Gavelin, Charlotta [2016-06-21], Göteborgs födelse, 2017, Hvitfeldt, Margareta, 1608-1683
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkivalier, karta
  Identity:
  GSMArkiv:160012
  Location:
  Götaland, Sverige
  Time:
  1640-talet [troligen]
  Person:
  Gavelin, Charlotta [2016-10-14], Göteborgs födelse, 2017

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.