logo

Carlotta - the museum database

Välkommen till Carlotta

Här söker du i Göteborgs Stadsmuseums arkiv, bibliotek och föremålssamlingar

Nyfiken på Göteborgs historia? Göteborgs Stadsmuseum är ett av Sveriges största kulturhistoriska museer, beläget i Ostindiska kompaniets hus på Norra Hamngatan i Göteborg. Museets samlingar innehåller ca en miljon föremål och två miljoner bilder och ett bibliotek med ca 100 000 volymer. I Carlotta finns information om såväl samlingarna som de personer, platser, föreställningar och händelser de berör.

Carlotta växer ständigt. Hur stor del av samlingarna som är sökbara syns längre ner på sidan. En bra ingång i Carlotta är Månadens och Veckans föremål. Här visas välkända eller okända föremål som vi vill lyfta fram lite extra. Besök också gärna våra digitala utställningar Skolplanschen mellan fakta och fiktion, och Upptäck Göteborg!.

Hittar du inte det du söker, är du välkommen till Faktarummet. Här får du hjälp att söka och se på arkivhandlingar och litteratur i samlingarna. Eftersom vi är ett referens-bibliotek, kan du läsa böckerna på plats men inte låna hem dem.

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder eller pdf-filer från Carlotta. Vi använder oss av Creative Commons licenser, som tydliggör vad du får och inte får göra med materialet. Vid publicering, vänligen uppge Göteborgs stadsmuseum som källa. Ange alltid fotografens eller annan upphovsmans namn om detta är känt, alternativt ”fotograf okänd”. Tänk på att det är ditt ansvar att kontakta upphovsrättsinnehavaren om du avser att mångfaldiga upphovsskyddat material.

Har du något att berätta eller fråga om våra samlingar? Stadsmuseet strävar efter att leva upp till de lagar och regler som finns för publicering på internet. I somliga fall saknar vi dock uppgifter om upphovsman och/eller tidpunkt för tillverkning. Har du upplysningar som kan hjälpa oss identifiera, namnge och få kontakt med dessa, vill vi gärna veta det.

Hör gärna av dig till oss! Du kan lämna kommentarer och frågor i kommentarsfältet i anslutning till föremålen och bilderna, eller kontakta oss direkt via: stadsmuseum@kultur.goteborg.se eller Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

The database currently contains...

Föremål
311 548.
Digitala bilder
96 612.
Bibliotek
57 594.
Personer och organisationer
80 710.
Utställningar
531.
Föreställningar
3 374.
Dokument och rapporter
1 937.
Bebyggelse
151.
Gatu- och ortnamn
7 797.
Senast registrerade föremål
sigill; cylindersigill ; "Härtill inv nr 21803a Avtryck av ovanstående sigillstamp."; "Närmare upplysningar saknas; "Sigillcylinder avjärn ...
alt
Senast digitaliserade bild
akvarell; bilder ; Nya elementärläroverket för flickor, ur album med 65 akvareller, gåva från Alida Magnus till Erik Magnus 23 juli 1890. A...
alt
Senast katalogiserade bok
Myckleby pastorats rivna kyrkor ; Emanuelsson, Henry Myckleby pastorats rivna kyrkor / Henry Emanuelsson.- Göteborg, 1960
alt

Månadens föremål

altfotografi; påsiktsbild; bilder ; Götaälv bron under anläggning. Foto av Karl Albert Utgård 1038.

Veckans föremål

altväggbonad; byggnadsdelar ; Tunnt linne med broderier i rött silke inom tre kransar finns följande motiv: Jakob drömmer om hur änglar vandra längs en stege som går mellan himlen och jorden. Abraham bereder sig att offra sin son Isak till Gud. Lot och hans döttrar med Sodom och Go...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...