logo

Carlotta - the museum database

Tips och hjälp vid sökning

Det finns tre olika sätt att söka efter information, "Frisök", "Enkel sökning" och "Avancerad sökning". Har du inte använt WebCarlotta tidigare rekommenderas du att börja med "Fri sökning" som är enklast att använda.

Frisökning
Frisök är sökrutan uppe till höger på startsidan. Här söker WebCarlotta i databasens alla register och i alla fält. Du kan skriva ett land/plats, ett material, en sak, en person ( eller ett inventarienummer (skrivs prefix:nummer, "GMA:14558").

Om du exempelvis vill ha tag på föremål och information med koppling till brudklänning så skriver du helt enkelt "brudklänning", eller ännu hellre, bara "brud" så att du även fångar upp alla typer av bröllopskläder. Databasen söker på allt som innehåller det sökbegrepp du skrivit in.

Default är att sökningen görs på värden som ”innehåller”. Vill du istället söka på "börjar på", "är lika med" klickar du på "Visa sökruta" och ändrar sökval. Obs: om sökbegreppet består av flera ord - använd citationstecken "Norra Hamngatan 12".

Att tänka på
Bocka i rutan "Endast föremål med bild" om du bara vill ha träff på poster som har en bild.

Du kan filtrera träffarna genom att bocka för ett/några register. Vill du bara se böcker och annan litteratur, välj Bibliotek. Vill du bara se föremål, bilder och arkivalier, välj Objekt, Delobjekt och Underobjekt.

Om du är osäker på stavningen eller ett inventarienummer kan du ersätta det tecknet med ”*” men då måste du även avsluta med "*" (exempelvis kan du söka på ”Lind*ist*” om du är osäker på om det ska vara ”Lindkvist”, ”Lindqvist” eller ”Lindquist”)

När du öppnar ett objekt, tänk på att du ofta hittar mer information under fliken ”OMFATTNING”.

Enkel sökning
Enkel sökning är bra om du vill begränsa antalet träffar. Här kan du välja vilka fält du vill att sökningen görs i, t ex geografiska namnfält. Du kan också söka på flera olika variabler: material, plats, tid, typ av föremål eller namn, samtidigt. Sökningen görs endast i vissa fält ("dataelement"). Du bör därför använda Enkel sökning när du verkligen vet i vilka fält du vill söka i. Vill du söka i alla fält ska du istället använda "Fri sökning".

Benämning = typ av föremål, titel på bok eller pjäs,

Identitet = idnummer, klassifikationskoder

Plats = Geografiska namn: land, stad, härad, socken, gata, torg, m fl

Person = Egennamn: personer, företag, institutioner. Personnamn skrivs alltid Efternamn, Förnamn

Material = både mer generella termer (trä, metall) och specifika (teak, järn)

Du kan söka i samtliga 6 fält samtidigt, men bara söka på en sak per rad (dvs förnamn + efternamn för en person, eller ett gatunamn men inte två olika).

Du kan också begränsa sökningen till att få träff på...

Börjar på = allt som börjar på det sökta ordet

Innehåller = allt som inkluderar det sökta ordet (”bok” ger träff på lärobok, pekbok, barnbok, och bok)

Är lika med = enbart det sökta ordet (”sko” men inte ”skola”)

Slutar på = allt som slutar på det sökta ordet

Avancerad sökning
Avancerad sökning är i första hand till för vana Carlottaanvändare. En förutsättning för att kunna använda sökningen effektivt är att du känner till sökfälten som används och hur de hänger ihop. Fördelen med Avancerad sökning är att det finns stora möjligheter att kombinera olika sökparametrar och du kan specificera i vilket register du vill söka.

I översta rullistan är "Alla" förvalt, vilket innebär att sökningen görs i alla register. Här går att välja att enbart söka i ett specifikt register, såsom Person eller Utställning.

Att tänka på
Några vanligt förekommande SWETERM-koder (i högerkolumnen):

OBJIDN - Identitet, t.ex. inventarienummer.

OBJNAM - Namn på objekt, t.ex. sakord. Även motivord och ämnesord.

GEONAM - Namn på geografisk plats.

OBJTME - Tid, datum, årtal.

OBJTXT - Fritextfält, t ex beskrivningar, historiker, presentationstexter.

MATNAM - Namn på material, t ex sammet, furu, plast.

OBJMEA - Mått: längd, höjd, vikt, mm.

PERNAM - Namn (personer, institutioner m.m) kopplade till posten. Personnamn skrivs alltid Efternamn, Förnamn.

Träfflistan

När du får en träffar på en sökning, visas en träfflista. För att öppna en post i listan klickar du på länken som visas.

Vill du enbart se de föremål som inkluderar bilder, klicka för ruta.

Träfflistan visas automatiskt som ”karta”, dvs i rader från vänster till höger. Vill du hellre att träffarna listas uppifrån och ner som en lista, klicka på ”Visa lista”.