logo

Carlotta - the museum database

The database currently contains...

Föremål
311 566.
Digitala bilder
96 598.
Bibliotek
57 551.
Personer och organisationer
80 683.
Utställningar
531.
Föreställningar
3 372.
Dokument och rapporter
1 938.
Bebyggelse
151.
Gatu- och ortnamn
7 797.
Senast registrerade föremål
sigill; cylindersigill ; "Härtill inv nr 21803a Avtryck av ovanstående sigillstamp."; "Närmare upplysningar saknas; "Sigillcylinder avjärn ...
alt
Senast digitaliserade bild
barkbåt; båtar ; Bild GAM:46455:12-17 är från utgrävningen av fyndplatsen.; I samband med brobygge Byslätt över Viskan upptäckte arbetarna ...
alt
Senast katalogiserade bok
Försök til en beskrifning öfver Fräkne härad eller Forshella pastorat i Bohus län och inland ; Försök til en beskrifning öfver Fräkne härad...
alt

Månadens föremål

altfotografi; påsiktsbild; bilder ; Götaälv bron under anläggning. Foto av Karl Albert Utgård 1038.

Veckans föremål

altfotografi; påsiktsbild; bilder ; 1 sta Majblommans huvudkvarter d. 29 April 1913.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...