logo

Carlotta - the museum database

Carlotta – ett databassystem för museisamlingar

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Systemet ägs idag av Statens museer för världskultur där Etnografiska museet, Världskulturmuseet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet ingår. Andra museer som använder Carlotta är Göteborgs stadsmuseum, Helsingborgs museer, Kulturen i Lund, Malmö museer, Vänermuseet i Lidköping, Norrbottens museum, Ájtte och Rörstrands museum.

Grundidén med Carlotta är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar. En utgångspunkt har varit CIDOCs internationella sätt att namnge dataelement, vilket anpassats för svenska förhållanden som SWETERM i samarbete med CIDOC.

Utvecklingen av Carlotta styrs av Carlottagruppen som består av representanter från alla de museer som använder systemet samt systemutvecklare. Det är ett flexibelt system med stora valmöjligheter för användarna. För den som vill leverera sin information till K-samsök finns den möjligheten vilket flera Carlotta-museer redan utnyttjar. Därigenom blir informationen tillgänglig för alla de tillämpningar och applikationer som använder k-samsök, t.ex. Kringla.

Struktur
När man registrerar information i Carlotta gör man detta i olika register. Varje museum bestämmer själv om man vill jobba med ett eller flera register. Exempelvis kan man använda samlingsregister, föremålsregister, fotoregister, utställningsregister och personregister. Det går sedan att relatera olika registerposter, exempelvis kan personer kopplas till samlingar eller föremål i egenskap av givare, användare, avbildad, tillverkare osv.

Teknik
Den nuvarande versionen av Carlotta, version 3, är en treskiktslösning där både klient och serverdel är javabaserade. Servermodulen är implementerad som en JavaEE-applikation och körs i en applikationsserver från JBoss. Klientmodulen är en JavaSE-applikation anpassad till JavaWebStart.

Museer och arkiv som använder Carlotta

Version 3
     Ájtte fjäll och samemuseum (Jokkmokk) Länk till databasen
     Göteborgs stadsmuseum Länk till databasen
     Helsingborgs museum Länk till databasen
     Kulturen i Lund    Länk till databasen
     Lunds medicinhistoriska museum Länk till databasen
     Malmö museer Länk till databasen
     Malmö idrottsmuseum Länk till databasen
     Norrbottens läns museum (Luleå) Länk till databasen
     Rörstrands museum (Lidköping) Länk till databasen
     Silvermuseet (Arjeplog) Länk till museets hemsida
     Statens museer för världskultur
        Etnografiska museet (Stockholm)    Länk till databasen
        Världskulturmuseet (Göteborg)    Länk till databasen
        Medelhavsmuseet (Stockholm)    Länk till databasen
        Östasiatiska museet (Stockholm)    Länk till databasen
     Vänermuseet (Lidköping) Länk till databasen