logo

Carlotta - the museum database

Välkommen till Carlotta

Här söker du i Göteborgs Stadsmuseums arkiv, bibliotek och föremålssamlingar

Nyfiken på Göteborgs historia? Göteborgs Stadsmuseum är ett av Sveriges största kulturhistoriska museer, beläget i Ostindiska kompaniets hus på Norra Hamngatan i Göteborg. Museets samlingar innehåller ca en miljon föremål och två miljoner bilder och ett bibliotek med ca 100 000 volymer. I Carlotta finns information om såväl samlingarna som de personer, platser, föreställningar och händelser de berör.

Carlotta växer ständigt. Hur stor del av samlingarna som är sökbara syns längre ner på sidan. En bra ingång i Carlotta är Månadens och Veckans föremål. Här visas välkända eller okända föremål som vi vill lyfta fram lite extra. Besök också gärna våra digitala utställningar Skolplanschen mellan fakta och fiktion, och Upptäck Göteborg!.

Du är välkommen att ladda hem lågupplösta bilder eller pdf-filer från Carlotta. Vi använder oss av Creative Commons licenser, som tydliggör vad du får och inte får göra med materialet. Vid publicering, vänligen uppge Göteborgs stadsmuseum som källa. Ange alltid fotografens eller annan upphovsmans namn om detta är känt, alternativt ”fotograf okänd”. Tänk på att det är ditt ansvar att kontakta upphovsrättsinnehavaren om du avser att mångfaldiga upphovsskyddat material.

Har du något att berätta eller fråga om våra samlingar? Stadsmuseet strävar efter att leva upp till de lagar och regler som finns för publicering på internet. I somliga fall saknar vi dock uppgifter om upphovsman och/eller tidpunkt för tillverkning. Har du upplysningar som kan hjälpa oss identifiera, namnge och få kontakt med dessa, vill vi gärna veta det.

Hör gärna av dig till oss! Du kan lämna kommentarer och frågor i kommentarsfältet i anslutning till föremålen och bilderna, eller kontakta oss direkt via: stadsmuseum@kultur.goteborg.se eller Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg.

The database currently contains...

Föremål
318 059.
Digitala bilder
98 940.
Bibliotek
58 044.
Personer och organisationer
79 778.
Utställningar
539.
Föreställningar
3 379.
Dokument och rapporter
1 962.
Bebyggelse
154.
Gatu- och ortnamn
7 807.
Senast registrerade föremål
bilder; fotografi; påsiktsbild ; Göteborgs symfoniorkester och en kör med Wilhlem Stenhammar vid dirigentpulten. Bilden tagen i Konserthuse...
alt
Senast digitaliserade bild
bilder; fotografi; påsiktsbild ; Grupporträtt, personerna är okända men kan möjligen vara personalen på något boende på resan till Schweiz ...
alt
Senast katalogiserade bok
Unda maris ; Unda maris.1992/96 - Göteborg : Sjöfartsmuseet i Göteborg, 1997
alt

Månadens föremål

altaudioteknik; cd-skiva; cd-fodral; fodral; musik; skiva; sång ; Håkan Hellströms album "Känn ingen sorg för mig Göteborg" släpptes på hösten år 2000 och blev en stor succé. Föremålet är en cd-skiva innehållande disc med fodral.

Veckans föremål

altLilla Änggården ; Lilla Änggården donerades till Göteborgs stad 1963 av bröderna Carl och Sven Grén Broberg och har anor från 1700-talet. Till en början var Lilla Änggården apotekare Gréns sommarhem, men på 1940-talet bestämde sig hans barnbarn Carl och Sven Grén Broberg sig för...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...