logo

Carlotta - the museum database

Exempel på enkla sökningar

Klänningar av siden:
För att söka efter sidenklänningar, ange ”klänning” i fältet för benämning, och ”siden” i fältet för material.
Klicka här för att utföra sökningen

Bilder från Majorna på 1800-talet:
För att se bilder på Majorna under 1800-talet, ange ”bilder” i fältet för benämning, ”Majorna” i fältet för plats, och ”18” i fältet för tid.
Klicka här för att utföra sökningen