logo

Carlotta - the museum database

bild

GhmB:13333 :: tavla, fotografi

Object description
Stora Hamnen med Kämpebron och Ostindiska kompaniets hus. Färgreproduktion efter gravyr av M. R. Heland efter akvarell av Elias Martin 1787.
inventarienummer
GhmB:13333
motivord
droska*; dag; sommar; exteriör; kärra; häst; träd; kanal; båt; vår; akvarell; bro; hund; folksamling; höst
typ av förvärv
köp
sakord - vidare term
bilder
sakord - neutral term
tavla; fotografi
sakord - snävare term
akvarell; gravyr
namn - konstnär
Heland, Martin Rudolf
tidpunkt - tillverkning
1787 [motivet]
tidpunkt - förvärv till museet
1950
signering, påskrift, stämpling
Götheborg från Kämpebryggan; "E.M. för J.P.H" (=Johan Petter Holterman.)
beskrivning
Stora Hamnen med Kämpebron och Ostindiska kompaniets hus. Färgreproduktion efter gravyr av M. R. Heland efter akvarell av Elias Martin 1787.
Arkivreferens
Kungliga biblioteket , Stockholm; GMA:7681
orientering
liggande
materialkategori
papper
namn - formgivare
Martin, Elias
namn - annan anknytning
Svenska Ostindiska Companiet
stad - avbildad
Göteborg
stadsdel - avbildad
Inom Vallgraven; Nordstaden
gata - avbildad
Södra Hamngatan; Norra Hamngatan
plats - avbildad
Stora Hamnkanalen; Lilla Torget
byggnad - avbildad
Ostindiska huset; Landsstatshuset; Residenset
Klassifikation OCM (smal)
Bildkonst (532)
filformat
jpg; tif
lagringsmedium
Arkiv CD 661
litteraturhänvisning
jfr vidare Göteborgs musei årstryck 1951 och 1952 (gemensamt för båda åren), Historiska museets berättelse.; Vikings to Victorians : Eye-witnesses to Montrose history / Montrose Basin Heritage society . - Angus : Astute, 2012 .- s. 102
bredd (cm)
15
höjd (cm)
11,1
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Upphovsrätt utslocknad
licens - media
Public Domain Mark
föremålsnummer
GhmB:13333
Belongs to Samling
GhmB :: Göteborgs Historiska Museums bildsamling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.