logo

Carlotta - the museum database

bild
Comments (1)

GM:599:b :: gravsten, minnesmärken, gravhäll

Object description

Gravhäll/sten, 1632, för Anders Torkilson Pihl med hustru. Framställer på mittfältet en manlig och en kvinnlig gestalt i 1600-talsdräkt, båda knäböjande, och däröver ett IHESVS, omgivet av strålar. Omskrift längs stenens kant, som i varje hörn är prydd med ett serafhuvud, i två rader : HER VNDER HVILAS ERILIG OCH PORNEMHD MAN S ANDERS TORKIL:SON FORDOM LAGLASER I ELFSBORGS LAEN OC HA:NS K HVSTRU S SIGRID SVENS D HAN AFSOMNADE I CHRISTO ANNO 16 DEN OC HON ANNO 16 DEN

Nedanför mittfigurerna en kartusch med ÄÄ och omkring detta inskriften:IOHAN I DET 3 CAPIT HVAR OC EN SOM TROR PA MIGH SKAL ICKE FORGAS WTAN FA EWINNERLIGT LIF ANNO 1632 SOLI DEO GLORIA

Typ av förvärv
deposition
Sakord
gravsten; minnesmärken; gravhäll
Namn - sakansvarig
Lööf, LarsOlof
Tidpunkt - förvärv till museet
1892
Beskrivning

Gravhäll/sten, 1632, för Anders Torkilson Pihl med hustru. Framställer på mittfältet en manlig och en kvinnlig gestalt i 1600-talsdräkt, båda knäböjande, och däröver ett IHESVS, omgivet av strålar. Omskrift längs stenens kant, som i varje hörn är prydd med ett serafhuvud, i två rader : HER VNDER HVILAS ERILIG OCH PORNEMHD MAN S ANDERS TORKIL:SON FORDOM LAGLASER I ELFSBORGS LAEN OC HA:NS K HVSTRU S SIGRID SVENS D HAN AFSOMNADE I CHRISTO ANNO 16 DEN OC HON ANNO 16 DEN

Nedanför mittfigurerna en kartusch med ÄÄ och omkring detta inskriften:IOHAN I DET 3 CAPIT HVAR OC EN SOM TROR PA MIGH SKAL ICKE FORGAS WTAN FA EWINNERLIGT LIF ANNO 1632 SOLI DEO GLORIA

Historik
från Fässbergs äldre kyrka. Deponerad av församlingen 1892.; att gravstenen saknar dödsår samt dito datum är en vanlig företeelse i äldre tid. Stenen beställdes vanligtvis i livstiden för att man ville försäkra sig om att utseendet blev det rätta, när beställaren avled placerades helt enkelt stenen över graven utan att den kompletterades med år och datum.
Arkivreferens
GhmB:221 [/neg.nr]; GhmB:297
Materialkategori
sten/mineral
Landskap - förvärvat från
Västergötland
Härad - förvärvat från
Askim
Socken - förvärvat från
Fässberg
Klassifikation OCM (smal)
Begravning (764)
Delobjektsnummer
GM:599:b
Bredd (cm)
142
Höjd (cm)
231
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande
Belongs to Objekt
GM:599 :: gravsten

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.

Comments (1)

  • Daniel2020-12-31 23:58

    Var Anders Torkilsson farfar till Torkel Pihl, befallningsman i Sävedals härad?