logo

Carlotta - the museum database

NL:1918:748 :: beslag

Object description
Beslag av bly, gjutet. Hästskoformat med tre blad och en stjälk i mitten. Hål runt kanterna att fästa beslaget igenom. Har gått i två delar och en del är böjd. Ömtåligt.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.