logo

Carlotta - the museum database

GMK:2155 :: sedlar, sedel, kreditivsedel

Object description

Beskrivning: Sedel av papper med vallören 10 Daler silvermynt från år 1666. Utfärdad av Stockholm Banco, en av de första sedlar som utgavs i Sverige, åren före Sveriges Riksbanks grundande år 1668. På framsidan finns följande text, i en modernare översättning: Att denna kreditivsedels innehavare har i Stockholms Banco, nr 1782, att fordra 10 daler Silvermynt, det varder av oss Banco Dierktör, Commissionärer, Bokhållare och Cassörer var för sig och med dess egna händers underskrivande och Sigiller attesterat. Såsom och till yttermera visso med de därtill förordnade större och mindre bancosigiller verifierat. Datum Stockholm Banco Anno 1666 den 25 maij.

Därunder finns Johan Palmstruchs namnteckning samt övrigas under hans jämte deras sigill.

Johan Palmstruch som var född i Riga år 1611, han hette innan han adlades 1651 Wittmacher och var Sveriges första bankdirektör. Han grundade Stockholms Banco år 1656 som 1661 började att ge ut sedlar något som man gjorde fram till 1666, banken gick i konkurs och ombildades år 1668 till Riksens Ständers Banco, en föregånagre till Sveriges Riksbank som är världes äldsta centralbank. Palmstruch avled i Stockholm år 1671 efter att året innan ha blivit benådad efter en lång rättsprocess som följde på Stockholms Bancos konkurs år 1668.

Inventarienummer
GMK:2155
Sakord
sedlar; sedel; kreditivsedel
Namn - användning
Palmstruch, Johan
Tidpunkt - tillverkning
1666
Beskrivning

Beskrivning: Sedel av papper med vallören 10 Daler silvermynt från år 1666. Utfärdad av Stockholm Banco, en av de första sedlar som utgavs i Sverige, åren före Sveriges Riksbanks grundande år 1668. På framsidan finns följande text, i en modernare översättning: Att denna kreditivsedels innehavare har i Stockholms Banco, nr 1782, att fordra 10 daler Silvermynt, det varder av oss Banco Dierktör, Commissionärer, Bokhållare och Cassörer var för sig och med dess egna händers underskrivande och Sigiller attesterat. Såsom och till yttermera visso med de därtill förordnade större och mindre bancosigiller verifierat. Datum Stockholm Banco Anno 1666 den 25 maij.

Därunder finns Johan Palmstruchs namnteckning samt övrigas under hans jämte deras sigill.

Johan Palmstruch som var född i Riga år 1611, han hette innan han adlades 1651 Wittmacher och var Sveriges första bankdirektör. Han grundade Stockholms Banco år 1656 som 1661 började att ge ut sedlar något som man gjorde fram till 1666, banken gick i konkurs och ombildades år 1668 till Riksens Ständers Banco, en föregånagre till Sveriges Riksbank som är världes äldsta centralbank. Palmstruch avled i Stockholm år 1671 efter att året innan ha blivit benådad efter en lång rättsprocess som följde på Stockholms Bancos konkurs år 1668.

Utställning - utställd i
Värdefullt, 2016
Utställningsdel - utställd i
Värdefullt, 2016 : Pengar
Monter - utställd i
Värdefullt, 2016 : Pengar : Europas första sedel
Materialkategori
papper
Land - tillverkning
Sverige
Stad - tillverkning
Stockholm
Klassifikation OCM (smal)
Betalningsmedel (436)
Filformat
jpg; tif
Lagringsmedium
Arkiv MAPP 1804
Bredd (cm)
18,8
Höjd (cm)
14,9
Licens - media
Erkännande
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Belongs to Samling
GMK :: Göteborgs Historiska Museums Mynt- och Medaljsamling

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.