logo

Carlotta - the museum database

Västerslänt : Hjällbo 34:2-113, 42:2-39 :: bebyggelse

Object description
Radhusområde med 150 hus runt tre gårdar på en höjd väster om Hammarkulletorget.
Bebyggelse-id
Västerslänt : Hjällbo 34:2-113, 42:2-39
Inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Sakord - neutral term
bebyggelse
Sakord - snävare term
bostadsbebyggelse
Namn - arkitekt
Hansson, L.; Persson, M.
Namn - byggherre
Betongblandaren
Tidpunkt - byggår
1969
Beskrivning
Radhusområde med 150 hus runt tre gårdar på en höjd väster om Hammarkulletorget.
Presentationstext

HISTORIK

Området uppfördes av fastighetsbolaget Betongblandaren

1969 enligt ritningar av arkitekterna L Hansson och M

Persson vid Skånska Cementgjuteriets småhusavdelning.

Teknikkonsultföretaget Kjessler & Mannerstråle stod för

konstruktionsritningarna.

MOTIVERING

Radhusområdet ger med sin belägenhet,

huskropparnas utformning och sin situationsplan en

distinkt skulptural verkan. Genom enkla geometriska

formvariationer och tidstypiska material bildas en

spännande miljö som utgör ett tydligt tidsavtryck.

Områdets ursprungliga utseende är relativt välbevarat.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

De 150 radhusen är grupperade i tre kvarter med inre gårdar

omgivna av längor om tio till tjugofem radhus. Runt varje

kvarter löper en bilväg. Genom att huslängornas placering

har anpassats till topografin är miljön variationsrik trots

seriell produktion. Det höga läget bidrar med avskildhet,

ljus och utblickar över omgivningen.

Husen har betongstomme. De lägenhetsskiljande

betongväggarna är vitmålade och markerar gränsen mellan

husen. Fasaderna är klädda med stående lockpanel som

målats i olika kulörer. Fönsterband med tre till fem fönster

artikulerar fasaderna. De platta taken är pappbelagda.

Radhusens övervåning kragar ut över bottenvåningen

och bildar en övertäckt parkeringsplats. Med placering

mot gårdsrummet har varje hus en egen uteplats. Husens

entréer är vända mot de omgärdande gatorna.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

Utbytta fasadpaneler, fönster och dörrar har tillfört en

viss brokighet till området. Fasaderna var vid husens

uppförande enhetligt färgsatta i mindre grupper,

i kulörerna blått, rött, brunt och grönt. Idag är

färgsättningen i vissa delar helt individualiserad.

Utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
Utställningsdel - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Hjällbo
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.778694
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
12.027861
Världsdel
Europa
Land
Sverige
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Angered; Hjällbo
Gata/adress
Västerslänt
Fastighetsbeteckning
Hjällbo 34:2-113; Hjällbo 42:2-39
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.