logo

Carlotta - the museum database

Skatås motionscentral : Torp 749:63 :: bebyggelse

Object description
Motionscentral och klubbstugor.
Bebyggelse-id
Skatås motionscentral : Torp 749:63
Inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Sakord - neutral term
bebyggelse
Sakord - snävare term
rekreation och turism; folkrörelser och föreningsliv
Namn - arkitekt
GAKO; Lidström, Bengt
Tidpunkt - byggår
1972 [invigt]
Beskrivning
Motionscentral och klubbstugor.
Presentationstext

HISTORIK

På mark som tillhörde torpet Skatås uppfördes en

grupp med baracker på 1940-talet som bland annat

användes som flyktingförläggning. Från 1947 var de en

friluftsanläggning. I slutet av 1950-talet diskuterades

en utbyggnad av anläggningen, men först ett

decennium senare beslöt man att renovera och delvis

ersätta de gamla och hårt förslitna byggnaderna med

en närsportanläggning. Arkitekt för nybebyggelsen var

GAKO genom Bengt Lidström. Den 1 oktober 1972

öppnades Skatås motionscentrum, nu uppflyttat längre

upp på åsen. Inför omdaningen revs även Stjärntorpet

1969, som hade uppförts 1880, då parkeringsplatsen

utvidgades och arbetarbostaden kom att vara i vägen.

MOTIVERING

Skatås har genom tiderna haft en funktion som frilufts- och

motionscentral för generationer av göteborgare.

Miljön i den nyare delen av klubbhusområdet är i

allt väsentligt oförändrat sedan 1971 och utgör ett

representativt exempel på idrottsmiljö från denna epok.

BESKRIVNING - KARAKTÄR

Anläggningen består av en centralbyggnad och två

generationer enklare klubbstugor för olika idrotts- och

friluftssammanslutningar. Centralbyggnaden är från

2004. Den äldre delen av området har barackliknande

stugor av enkel, funktionell utformning. Den nyare

delen har stugor med tydlig klubbhuskaraktär tätt och

oregelbundet utplacerade i den lätt kuperade terrängen.

Fasaderna består av lockpanel och taken av korrugerade

asbestcementplattor. Dörrar och fönsterkarmar är

målade i olika färger för att särskilja de olika stugorna.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

En ny huvudbyggnad för motionscentret uppfördes och

invigdes 2004, efter att den 30 år gamla byggnaden brann

ned till grunden natten till midsommarafton 2002.

Utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
Utställningsdel - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Torp
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.703601
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
12.037366
Världsdel
Europa
Land
Sverige
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Torp
Fastighetsbeteckning
Torp 749:63
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.