logo

Carlotta - the museum database

Betlehemskyrkan : Vasastaden 6:7 :: bebyggelse, frikyrka, religionsutövning

Object description
Kyrkobyggnad integrerad i kvartersstrukturen.
Bebyggelse-id
Betlehemskyrkan : Vasastaden 6:7
Inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Sakord
bebyggelse; frikyrka; religionsutövning
Namn - konstnär
Bergholtz, Ralph [utsmyckning]; Fischer, Randi [utsmyckning]
Namn - arkitekt
Olivegren, Johannes
Namn - byggmästare
Svenska Vägaktiebolaget
Tidpunkt - byggår
1966 [invigd]
Beskrivning
Kyrkobyggnad integrerad i kvartersstrukturen.
Presentationstext

HISTORIK

Kyrkan ersatte en tidigare kyrkobyggnad på 1960-talet.

Byggmästare var Svenska Vägaktiebolaget, Göteborg. I

arkitekten Johannes Olivegrens arbete med utformningen

ingick en omfattande dialogprocess med församlingen.

Konstnärsparet Ralph Bergholtz och Randi Fischer

medverkade i gestaltningen och ansvarade också

för träarbeten och armaturer. Kyrkan invigdes 1966.

Olivegrens formspråk utmärkte sig som skulptural och

traditionsanknuten inom 1960-talets modernism.

MOTIVERING

Kyrkan uppvisar med sin dekorativa arkitektur och sitt

kvartersintegrerade läge en ambition om anpassning till

omgivande bebyggelsemiljö i Vasastan. Att kyrkan är

utformad i samråd med sina brukare är socialhistoriskt

intressant.

Betlehemskyrkan ingår i sammanställningen Moderna

Monument.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Kyrkan är en kompakt tegelbyggnad där

huvudfasaden domineras av ett rosettfönster. Entrén

under rosettfönstret går genom mörka korridorer

upp i ett dubbeltrapphus till ett ”kyrktorg” med

församlingslokaler. Fasaden skapar genom olika

djupa indragningar av fönstren en anknytning till

taklisthöjderna och fasadlängderna hos omgivande äldre

hus. Förutom kyrksal och församlingslokaler innehåller

byggnaden också en ungdomsgård, ett äldreboende,

bostadslägenheter, kontor, butiker och ett stort garage.

Utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
Utställningsdel - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Vasastaden
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.698729
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.967542
Världsdel
Europa
Land
Sverige
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Vasastaden; Centrum
Gata/adress
Vasagatan 30
Fastighetsbeteckning
Vasastaden 6:7
Lagligt skydd
Moderna monument, klass 2
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.