logo

Carlotta - the museum database

Dalheimers hus : Majorna 146:25 :: bebyggelse

Object description
Ett skivhus i sex våningar samt en lågdel.
Bebyggelse-id
Dalheimers hus : Majorna 146:25
Inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Sakord - neutral term
bebyggelse
Sakord - snävare term
hälso-, sjuk- och socialvård
Namn - arkitekt
Ekholm arkitektkontor, Per-Axel; Tygesen, Peder
Tidpunkt - byggår
1972-74
Beskrivning
Ett skivhus i sex våningar samt en lågdel.
Presentationstext

HISTORIK

Dalheimers hus är en vårdinrättning och mötesplats

inhyst i en byggnad som är uppförd och anpassad

för personer med fysiska funktionsnedsättningar,

tillkommen på initiativ av donatorn Fritz Dalheimer.

Dalheimer föreskrev i sitt testamente att pengarna

skulle förvaltas i 40 år efter hans död och sedan

komma ”blinda, lytta eller eljest vanföra personer”

till godo. Här i Göteborg valde man att använda

pengarna till att bygga ett hus för funktionshindrade.

Familjebostäder projekterade, arkitekt Peder Tygesen

på PA Ekholm Arkitektkontor ritade och byggstarten

skedde 1972. Invigningen hölls 1974.

MOTIVERING

Dalheimers hus är ett sent exempel på donationsbygge

i en byggnadskategori som ofta uppförts av

filantropiska skäl. Samtidigt är ett tidigt exempel på

ett hus som planerats, byggts och inretts med högt

satta ambitioner om tillgänglighet. Den stora bredd

på aktiviteter och möjligheter för människor med

funktionsnedsättningar som finns samlade under ett

tak har ända sedan byggnadstiden varit unikt i Europa.

Ingen annanstans finns så många aktiviteter och

möjligheter för människor med funktionsnedsättningar

samlade under ett och samma tak.

;

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Byggnaden vänder sig mot Kungsladugård och har ett

litet torg i Ostindiegatans förlängning. I korsningen

med Ostindiegatan reser sig anläggningen i ett sex

våningar högt skivhus med gaveln mot gatan. Längs

Slottsskogsgatan förhåller sig byggnaden mer till

omgivningens skala, med tre våningars höjd och en

indragen fjärde våning. Anläggningen är uppbyggd av

skarpskurna fyrkantiga byggnadsdelar som adderats

till varandra på ett för senmodernismen typiskt sätt,

där delarna har en skulptural snarare än traditionellt

arkitektonisk funktion i fasadkompositionen. I öster

reser sig berget brant upp mot Seglaregatan. Uppe

på berget står samtida bostadshus i gult tegel, vilka

bildar fond åt Dalheimers sett från väster. När man

närmar sig från andra riktningar ter den sig med sin

avvikande skala mer som en främmande fågel, då

närområdet domineras av landshövdingehus. På det

framförvarande torget står bronsstatyn ”Vårdträdet” av

bildkonstnären Lars Stocks.

Stommen är bärande, fasaderna utgörs av prefabricerade

element. Ursprungliga fönster och dörrar är bruna

aluminiumkassetter. Fasaduttrycket växlar mellan

öppna och slutna partier. De slutna är klädda med

fasadskivor med grov ballast av marmorkross, de

öppnare har fasadskivor i lackerad plåt, grön respektive

grön/orange. Material och färgsättning ger liv åt de

grafiskt rena formerna.

Dalheimers hus erbjuder ett innehåll av daglig

verksamhet, rehabilitering, friskvård och annat stöd men

även mer utåtriktade verksamheter som restaurang, gym

och bibliotek samt konferenser och kulturevenemang.

Olika funktionshinderorganisationer har också kontor

i huset. De tre översta våningarna är korttidsboende.

Den högre byggnadsdelen innehåller bland annat

restaurang, hotell och kontor, vilket illustreras i fasaden

med identiskt utformade våningsplan med rumsstora

fasadelement och fönsterband längs husets bredd.

Entrén i gatuplan vetter mot skulpturen på det lilla

torget. Det slutna hörnpartiet mot Slottsskogsgatan

har en fönsterslits som löper i hela byggnadens höjd.

Rehablokalerna ligger i den lägre delen. Den större

friskvårdslokalen är markerad i fasaden i form av ett

utkragat parti med orange/gröna fasadplattor. Mot

berget ligger ett parkeringshus med direkt förbindelse

in till rehabavdelningen.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

Under åren 2008-9 genomgick Dalheimers hus en

omfattande renovering med syfte att åtgärda hårt

invändigt slitage samt att modernisera funktionerna.

Medan stora förändringarna skedde invändigt,

lämnades det utvändiga i princip oförändrat. På en

av fasadväggarna sattes solavskärmare med solfångare

upp. En tillbyggnad gjordes på en del av en terrass,

övriga ändringar i planlösningen utfördes genom att

flytta väggar.

Pris ur Stiftelsen Per & Alma Olssons fond år 1975.

Utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
Utställningsdel - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Majorna, Kungsladugård, Sandarna
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.689707
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.918304
Världsdel
Europa
Land
Sverige
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Majorna; Majorna-Linné
Gata/adress
Slottsskogsgatan 12
Fastighetsbeteckning
Majorna 146:25
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.