logo

Carlotta - the museum database

S:t Lukas och S:t Markus kapell, Västra kyrkogården : Sandarna 725:5 :: bebyggelse, religionsutövning

Object description
Anläggning med två kapell och ett krematorium på Västra kyrkogården.
Bebyggelse-id
S:t Lukas och S:t Markus kapell, Västra kyrkogården : Sandarna 725:5
Inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Sakord
bebyggelse; religionsutövning
Namn - arkitekt
Brolid, Sven; Edler Claesson, Inga [minnelunden]
Tidpunkt - byggår
1960-talet [mitten]
Beskrivning
Anläggning med två kapell och ett krematorium på Västra kyrkogården.
Presentationstext

HISTORIK

Anläggningen ritades av arkitekt Sven Brolid på

1960-talets mitt. Det var även han som i början av

1950-talet gestaltat denna del av kyrkogården, som

en senare utbyggnad av 1800-talsanläggningen.

Anläggningen som innehåller två kapell, S:t Markus

och S:t Lukas, och ett krematorium dominerar platsen.

Minneslunden öster om krematoriet är ritad av Inga

Edler Claesson.

MOTIVERING

S:t Lukas och S:t Markus kapell är en monumental,

strikt och högtidlig modernistisk anläggning med

höga arkitektoniska och gestaltningsmässiga kvaliteter.

Renodlingen av material och den formmässiga

abstraktionen med klassiska drag är representativ för sin

tids kyrkobyggande, inte minst i krematoriekapellen.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Anläggningen består av två kapellbyggnader,

sammanlänkade av lägre byggnadskroppar. Såväl

begravningsplatsen som byggnaderna är inspirerade

av miljöer och bebyggelse i Medelhavsländerna,

med associationer till såväl ruiner och tempel som

vardagligare byggnader. Kapellen har ett strikt

modernistiskt formspråk med en monumentalitet

förkroppsligad genom byggnadshöjden och genom de

med Ekebergsmarmor beklädda fasaderna. Entréerna

är vända österut och ingår i en fönstervägg med höga

och smala fönster som gör det möjligt att utifrån se

hela det invändiga entrérummet. Entrépartierna är

länkade till var sin hög och kraftig byggnadskropp

som inrymmer bisättningsrum. Långsidorna har

mycket smala fönsterspalter i hela fasadens höjd, som

blir en formmässig effekt som förstärker byggnadens

modernistiska uttryck. Interiören har samma

formspråk som exteriören. Enkla, rena ytor förmedlar

lugn och harmoni. S:t Markus (i norr) har en mosaik av

konstnären Waldemar Lorentzon på altarväggen, S:t

Lukas (södra kapellet) har en skulptur av skulptören

Bengt Inge Lundqvist. Den syns främst i exteriören

i form av den höga kopparklädda skorstenen på den

lägre byggnadsdelen i väster.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

Krematoriedelen togs ur bruk år 2000 när det nya

krematoriet på Kviberg stod klart. Anläggningen har

bevarad ursprunglig utformning.

Pristagare Stiftelsen Per och Alma Olssons fond 1966.

Utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
Utställningsdel - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Majorna, Kungsladugård, Sandarna
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.679555
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.915705
Världsdel
Europa
Land
Sverige
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Sandarna; Majorna-Linné
Gata/adress
Västra kyrkogården
Fastighetsbeteckning
Sandarna 725:5
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se
Lagligt skydd
KML

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.