logo

Carlotta - the museum database

Dockepiren : Sannegården 28:17 :: bebyggelse

Object description
Dockpir och pirhus
Bebyggelse-id
Dockepiren : Sannegården 28:17
Inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Sakord - neutral term
bebyggelse
Sakord - snävare term
kommunikation
Tidpunkt - byggår
1956
Beskrivning
Dockpir och pirhus
Presentationstext

HISTORIK

1956 byggdes en av de befintliga pirerna ut, och fick

då sitt nuvarande utseende och funktion som dockpir.

Samma år uppfördes en byggnad på piren. Byggnaden

fungerade som servicebyggnad för flytdockorna. I

huset fanns bland annat verktygsförråd, arbetsrum/

kontor, möteslokal, omklädningsrum samt en matsal.

Eriksbergs Mekaniska Werkstads AB (senare

Eriksbergsvarvet) bildades redan 1876, och tillverkade

till en början främst produkter av järn och gjutgods. Från

1910-talet och framåt var det dock fartygsproduktion

som kom att bli den dominerande verksamheten.

MOTIVERING

Piren tillhörde Eriksbergsvarvet, och utgör idag en

historisk rest från den stora varvsindustri som var

omfattande i Göteborg från 1910-talet och fram till år

1979, då varvet lades ned.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Dockepiren har ett karaktäristiskt utseende, med

två triangelformade/trekantsformade utbyggnader.

Pirhuset var från början byggt i två våningar och hade

en T-formad plan. Pirhuset, som är uppbyggt i två

etapper, har en originaldel i två våningar i rödbrunt

tegel och två tillbyggnader i två, respektive tre våningar

med koppardetaljer.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

Pirhuset på Dockepiren byggdes 1990 om till

restaurang. Då skedde en ombyggnad interiört och

exteriört, och huset fick även två nya tillbyggnader.

Utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
Utställningsdel - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Sannegården
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.699922
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.915666
Världsdel
Europa
Land
Sverige
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Sannegården
Fastighetsbeteckning
Sannegården 28:17
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se
Lagligt skydd
ingår i befintligt program

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.