logo

Carlotta - the museum database

Skolplanschen : Från klassrum till vintage, 2017 [fysisk utställning] :: Skolplanschen från klassrum till vintage

Typ av utställning
tillfällig utställning
Utställning - kopplad till
Skolplanschen : Mellan fakta och fiktion, 2017 [webbutställning]
alt
Titel - utställningen
Skolplanschen : Från klassrum till vintage, 2017 [fysisk utställning]
Tidpunkt - öppnad
2017-12-01
Tidpunkt - stängd
2019-09-08
Sakord - neutral term
utställning
Titel - verkets
Skolplanschen från klassrum till vintage
Title - english
School wallcharts – from classroom to vintage
Namn - producent
Göteborgs Stadsmuseum
Presentationstext

Skolplanschen – från klassrum till vintage

Skolplanscher har blivit en trendig inredningsdetalj och populära samlarobjekt. Vackra bilder med ett nostalgiskt skimmer som går att hitta både på loppisar på landet och som dyra nytryck.

Men en närmare titt visar något annat än nostalgi. Motiven var pedagogiska och detaljerade, ofta uppfostrande och moraliserande. Eleverna skulle kunna betrakta bilderna och lära sig på egen hand.

Göteborgs stadsmuseum har en stor samling av skolplanscher som vi gärna vill visa upp. Skolplanschen – från klassrum till vintage visar å ena sidan realistiska djur- och naturbilder och å andra sidan planscher med historiska händelser och porträtt, som ofta säger mer om synen på historien än vad som faktiskt hände. I webbutställningen Skolplanschen mellan fakta och fiktion tittar vi närmare på de historiska motiven.

Skolplanscherna skildrade inte bara forna tider och fjärran länder utan även samtiden, med den svenska vardagen på landet och i staden. Bilderna av det främmande kan idag verka fördomsfulla eller till och med rasistiska – medan det svenska idealiserades. Så lades en grund till den dröm många idag har om ett Sverige som kanske aldrig ens har funnits.

Genom skolplanschernas motiv visas hur skolan har sett på och delvis skapat den svenska historien, i en blandning av fakta och fiktion.

Från strandblommor till sjöstjärnor

Först under andra hälften av 1800-talet hamnade naturkunnighet på skolschemat. De första skolplanscher som tillverkades i Sverige föreställde årstiderna och livet på landet. Sommar och Vinter utkom 1890.

Årstidsserierna var ett resultat av Sveriges Allmänna Folkskollärares Förenings kampanj för att få fler svenska planschkonstnärer och fler realistiska motiv. Ett annat var serien Svenska djur. Konstnären Nils Tirén målade över 80 planscher i serien. När han fick beställningen från Norstedts förlag var reglerna endast ett djur på varje plansch, i naturlig miljö och förekommande i Sverige.

Planscherna med djur och växter var korrekta och detaljerade och gjordes av kunniga konstnärer. Samtidigt kunde planscherna rent estetiskt romantisera vissa miljöer. Alla djur, växter och landskap var inte lika populära. Planscher om fiske och fiskelägen saknas. Bland fiskar avbildades framför allt sådana med ekonomisk betydelse, som sill, torsk och lax. Inom det övriga marinbiologiska området fanns få planscher, men en del skildrade den marina bottenfaunan på västkusten.

Presentation text - english

The school wallchart from classroom to vintage

School wall charts have become trendy design objects and popular collectibles. They are beautiful images with a glimmer of nostalgia that can be found at flea markets out in the country or ordered as expensive new editions. Upon closer inspection, these charts offer more than just nostalgia. They were designed to be pedagogical and detailed, often formative and moralising.

The Museum of Gothenburg has a large collection of school wallcharts that we are delighted to put on display. The school wall charts from classroom to vintage includes realistic animal and nature scenes, as well as historical events and portraits which often tell us more about the way history is viewed than what actually happened. Our online exhibition, School wallcharts – between fact and fiction, is comprised of an even larger collection of historical charts.

The school wallcharts did not only depict ancient times and faraway lands, but also reflected contemporary Swedish life in both the country and the city. Images of the unfamiliar were often prejudiced or even racist while life in Sweden was idealised. In this way, the charts laid the foundations for an imagined Sweden that many hark back to today, but which perhaps never really existed.

The scenes printed on the school wallcharts show us how schools have considered and partially created Swedish history by blending together fact and fiction.

This exhibition has been supported by the Swedish Society for the Promotion of Elementary Education.

From beachflowers to starfish

The natural sciences were introduced into the curriculum for the first time during the first half of the 19th century. The first school wall charts manufactured in Sweden depicted the seasons and life in the country. The artist Nils Tirén painted more than 80 charts in the series Swedish Animals. When he was contracted Norstedts, his only instructions were to paint one animal per chart, and to place them in natural environments found in Sweden.

Charts depicting animals and plants were detailed and accurate and produced by knowledgeable

artists. At the same time, however, the school wall charts aesthetically romanticised certain environments. Not all animals, plants and landscapes were equally popular. Charts depicting fish and fishing villages were less common, and the majority of the fish charts that were produced concerned species of economic value, such as herring, cod and salmon. Few charts depicted other aspects of marine biology, although there were several which focused on the bottom fauna of the country’s west coast.

Ämnesord - innehåll
skolplanscher; djur; historia; natur
Namn - annan anknytning
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift
Namn - medverkande
Adrian, Anna [konservator]; Bengtsson, Pär [utställningsteknik]; Bjergfelt, Karsten; Bukovinszky, Rebecka [projektledare]; Eyton, Sandra [grafisk form]; Forneheim, Maria [projektledare]; Hellervik, Marie; Karlsson, Pernilla; Stenberg, Bella [texter]; Westman, Jan; Wettmark, Marie [kommunikation]
Klassifikation OCM (smal)
Museer (219); Utställningar (543)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.