logo

Carlotta - the museum database

Offentlig service (365) :: 365

Object description

Tillgång till kommunala försörjningssystem, i allmän och privat ägo (t ex vattenförsörjning, energi- och belysningssystem); erbjudna tjänster och omfattningen av utnyttjandet.

Se även byggnadsbeskrivningar (340), Transport (480. 490, 500), Nöjen (540), Telefon (206), Museer (219), Personlig hygien (302) Vattenförsörjning (312), Gator och trafik (363), Elektricitetsverk (377), Rörläggningsarbete (336, 414), Framställning av lysgas (382), Gödselframställning (387), Framställning av brandsläckningsutrustning (392), Äganderätt till och kontroll av kapital (471), Utsöndring (514), Politikerskydd (693), Militär hälsovård (708), Offentlig hälsovård (751).

OCM-kod
365
Visat namn
Offentlig service (365)
Beskrivning

Tillgång till kommunala försörjningssystem, i allmän och privat ägo (t ex vattenförsörjning, energi- och belysningssystem); erbjudna tjänster och omfattningen av utnyttjandet.

Se även byggnadsbeskrivningar (340), Transport (480. 490, 500), Nöjen (540), Telefon (206), Museer (219), Personlig hygien (302) Vattenförsörjning (312), Gator och trafik (363), Elektricitetsverk (377), Rörläggningsarbete (336, 414), Framställning av lysgas (382), Gödselframställning (387), Framställning av brandsläckningsutrustning (392), Äganderätt till och kontroll av kapital (471), Utsöndring (514), Politikerskydd (693), Militär hälsovård (708), Offentlig hälsovård (751).

Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Bebyggelse (360) :: 360