logo

Carlotta - the museum database

Val (666) :: 666

Object description
Röstning; Informella valsätt för utseende av ämbetsmän; Organiserade valsystem (ex. valdistrikt, röstlängder, valbarhetskrav, vallokaler, valsedlar, förhindrande av valfusk); Valrörelser (ex. insamling av medel, vallöften, valkampanj, bruk av publicitet och propaganda); Den enskildes röstande, avgörande faktorer; Skrämselmetoder och bedrägeri vid val; Minoritetens metoder att få kontroll (ex. genom partisk valkretsindelning, rösträkning efter fyrktalet);
OCM-kod
666
Visat namn
Val (666)
Beskrivning
Röstning; Informella valsätt för utseende av ämbetsmän; Organiserade valsystem (ex. valdistrikt, röstlängder, valbarhetskrav, vallokaler, valsedlar, förhindrande av valfusk); Valrörelser (ex. insamling av medel, vallöften, valkampanj, bruk av publicitet och propaganda); Den enskildes röstande, avgörande faktorer; Skrämselmetoder och bedrägeri vid val; Minoritetens metoder att få kontroll (ex. genom partisk valkretsindelning, rösträkning efter fyrktalet);
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Politik (660) :: 660