logo

Carlotta - the museum database

Församlingar, kyrkor och sekter (794) :: 794

Object description
Olika församlingar och samfund (ex. svenska statskyrkan, pingstkyrkan, evangeliska fosterlandsstiftelsen, frälsningsarmén, missionsförbundet); Fordringar för medlemskap; Upptagande och fostran av medlemmarna; Anskaffning av medel; Underhåll av gudstjänstplats eller lokal; Religiös verksamhet (ex. konfirmandundervisning, söndagsskola, kyrkans barntimmar, utflykter, samkväm); Kyrkans världsliga verksamhet (ex. välgörenhet, kyrkliga lotterier, långivande kyrkokassor, kyrkokör); Fritidsanläggningar (ex. församlingshus);
OCM-kod
794
Visat namn
Församlingar, kyrkor och sekter (794)
Beskrivning
Olika församlingar och samfund (ex. svenska statskyrkan, pingstkyrkan, evangeliska fosterlandsstiftelsen, frälsningsarmén, missionsförbundet); Fordringar för medlemskap; Upptagande och fostran av medlemmarna; Anskaffning av medel; Underhåll av gudstjänstplats eller lokal; Religiös verksamhet (ex. konfirmandundervisning, söndagsskola, kyrkans barntimmar, utflykter, samkväm); Kyrkans världsliga verksamhet (ex. välgörenhet, kyrkliga lotterier, långivande kyrkokassor, kyrkokör); Fritidsanläggningar (ex. församlingshus);
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Kyrklig organisation (790) :: 790