logo

Carlotta - the museum database

Högre undervisning (873) :: 873

Object description
Förekomsten av olika typer av institutioner på gymnasie- och högskolenivå för högre undervisning, deras antal; Särskilda mål (ex. fostran efter aristokratiska ideal, förberedelse till demokratiskt ledarskap, förfining av den personliga smaken, förberedelse för förnuftigt yrkesval); Finansiering; Förvaltning; Stipendier; Studieplaner; Kurser och terminer; Läromedel (ex. bibliotek); Betyg och studiegång; Examina; Ceremonier (ex. promotionsfest); Verksamheter utanför undervisningen (ex. idrott, politik, debatter); Särskilda institutioner (ex. internatskolor för avslutande utbildning, vuxenskolor);
OCM-kod
873
Visat namn
Högre undervisning (873)
Beskrivning
Förekomsten av olika typer av institutioner på gymnasie- och högskolenivå för högre undervisning, deras antal; Särskilda mål (ex. fostran efter aristokratiska ideal, förberedelse till demokratiskt ledarskap, förfining av den personliga smaken, förberedelse för förnuftigt yrkesval); Finansiering; Förvaltning; Stipendier; Studieplaner; Kurser och terminer; Läromedel (ex. bibliotek); Betyg och studiegång; Examina; Ceremonier (ex. promotionsfest); Verksamheter utanför undervisningen (ex. idrott, politik, debatter); Särskilda institutioner (ex. internatskolor för avslutande utbildning, vuxenskolor);
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Undervisning (870) :: 870