logo

Carlotta - the museum database

Teori och metod i undervisningen (876) :: 876

Object description
Härskande undervisningsdoktriner och alternativ till dem; Populära inlärningsmetoder (ex. gemensam uppläsning, utantillärning, systematisk klassificering, fallstudier); Belöningssystem (ex. beröm, premier); Vanliga och ogillade bestraffningssätt (ex. förlöjligande, kroppsstraff, indragning av privilegier); Särskilda metoder för handikappade och sent utvecklade elever; Skolpsykologi; Metoder vid examinering och testning; Användning av audiovisuella hjälpmedel; Omfattningen av individualiserad undervisning (ex. likformighetsprincip, uppmuntran till självständigt tänkande och initiativ); Pedagogiska experiment och nyheter (ex. progressiv undervisning);
OCM-kod
876
Visat namn
Teori och metod i undervisningen (876)
Beskrivning
Härskande undervisningsdoktriner och alternativ till dem; Populära inlärningsmetoder (ex. gemensam uppläsning, utantillärning, systematisk klassificering, fallstudier); Belöningssystem (ex. beröm, premier); Vanliga och ogillade bestraffningssätt (ex. förlöjligande, kroppsstraff, indragning av privilegier); Särskilda metoder för handikappade och sent utvecklade elever; Skolpsykologi; Metoder vid examinering och testning; Användning av audiovisuella hjälpmedel; Omfattningen av individualiserad undervisning (ex. likformighetsprincip, uppmuntran till självständigt tänkande och initiativ); Pedagogiska experiment och nyheter (ex. progressiv undervisning);
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Undervisning (870) :: 870