logo

Carlotta - the museum database

Nordstaden 16:2, Wenngrenska huset :: byggnad, bebyggelse, bostadsbebyggelse

Object description
"Byggnaden, ursprungligen ett bostadshus, består av fyra längor kring en gård, där södra längan mot Gustav Adolfs torg är huvudbyggnad, denna uppfördes omkring 1760 i två våningar, och påbyggdes före 1820 med ytterligare en våning. Under 1800-talet fullbordades det fyrlängade komplexet i olika omgångar. 1881 ändrades fasaden i huvudbyggnadens bottenvåning."
Bebyggelse-id
Nordstaden 16:2; Wenngrenska huset
Sakord
byggnad; bebyggelse; bostadsbebyggelse
Namn - arkitekt
Carlberg, Bengt Wilhelm, 1696-1778
Namn - byggherre
Wenngren, Sven N.
Tidpunkt - byggår
1760 [ca, (huvudbyggnaden)]; 1820 [påbyggnad]
Beskrivning
"Byggnaden, ursprungligen ett bostadshus, består av fyra längor kring en gård, där södra längan mot Gustav Adolfs torg är huvudbyggnad, denna uppfördes omkring 1760 i två våningar, och påbyggdes före 1820 med ytterligare en våning. Under 1800-talet fullbordades det fyrlängade komplexet i olika omgångar. 1881 ändrades fasaden i huvudbyggnadens bottenvåning."
Namn - annan anknytning
Wengren, Sven N. [ägare]
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.707667
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.967028
Världsdel
Europa
Land
Sverige
Stad
Göteborg
Stadsdel
Nordstaden
Gata/adress
Gustav Adolfs Torg 3
Plats
Gustav Adolfs torg
Byggnad
Wengrenska huset; Wenngrenska huset
Fastighetsbeteckning
Nordstaden 16:2
Litteraturhänvisning
Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3
Webblänk Wikipedia - url
sv.wikipedia.org
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
kulturarvsdata.se
Lagligt skydd
Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML [1973-12-21]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.